Uppdaterad 09 oktober 2023
Skriv ut

Ungdomars samhällsengagemang i fokus när Kenya gästade kommunen

Under vecka 39 hade kommunen besök från Muranga County i Kenya. Gruppen som bestod av 10 personer med olika yrkesinriktningar fick möjlighet att se varierande delar av kommunens verksamhet som omfattar ungdomars samhällsengagemang.

Besöket är en del av ett kommunalt partnerskapsprojekt med syfte att stärka den lokala demokratiutvecklingen i kommunerna och som beviljats medel från ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) och är ett flerårigt samarbete mellan Upplands-Bro kommun och Muranga County från Kenya.

Under veckan besöktes Broskolan, Klockarängens förskola och Upplands-Brogymnasiet, där gruppen från Muranga bland annat fick möta elever från samhällsvetenskapsprogrammet och utbyta erfarenheter om unga. Besökarna fick även träffa Fältarbetsgruppen och besöka hållbarhets- och integrationsprojektet Odla livet i Bro där ett träd planterades. Veckan avslutades med ett besök på Kenyas ambassad i Stockholm.

– Det har varit en givande vecka där det har funnits tid att diskutera och reflektera kring ungdomars villkor och utmaningar i Sverige jämfört med Kenya, säger Stefan Lindberg, projektledare I Upplands-Bro kommun.

Projektet kommer att fortsätta med en resa till Muranga i Kenya i februari nästa år. Omkring 8 personer, en blandning mellan politiker, tjänstemän och ungdomsrepresentanter, kommer att resa.

Är du nöjd med informationen på sidan?