Uppdaterad 05 oktober 2023
Skriv ut

GVI Upplands-Bro och Järfälla har genomfört sitt första call-in

Med hjälp av strategin GVI vill Upplands-Bro, Järfälla, Polismyndigheten och Kriminalvården tillsammans minska och förebygga utvecklingen av det grova våld som utförs av kriminella grupper i de båda kommunerna. Arbetet är inne i en intensiv fas och ett första call-in är genomfört.

GVI-strategin går ut på att polis, kommun, kriminalvård och representanter från lokalsamhället kommunicerar direkt med individer som tillhör kriminella grupper för att förmedla ett gemensamt budskap om att våldet måste upphöra.
Ett sätt att kommunicera budskapet är genom call-in som är ett informationsmöte dit gruppmedlemmar kallas för att ta emot budskapet och föra det vidare till sina grupper.

Ett första call-in genomfördes igår kväll i Järfälla. Kommundirektörer från Upplands-Bro och Järfälla, lokalpolischef, kommunpolis och representanter från socialtjänsten, sjukvård samt lokalsamhället i kommunerna deltog och talade direkt till gruppmedlemmar som kallats dit. Följande budskap framfördes:

  • Vi vill inte att du ska dö.
  • Vi vill inte att du ska döda.
  • Om våldet fortsätter kommer det att få kännbara konsekvenser för hela gruppen genom sanktioner och ökat fokus från polisen, Kriminalvården och andra brottsbekämpande myndigheter.
  • Vi vill att du tar emot det stöd som finns för att lämna det kriminella livet.

Representanter från lokalsamhället deltog både som publik och talare. Talarna delade personliga berättelser om hur våldet har påverkat dem personligen och hela samhället. Publiken bestod bland annat av föreningar, samfund, kommunernas verksamheter och engagerade kommuninvånare.


– Det här är en viktig markering att samhället inte accepterar våld och grov brottslighet. I denna intervention visar vi att det allmänna vill hjälpa folk att lämna ett kriminellt liv, även om vägen kan vara svår, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Gårdagen var ett betydelsefullt steg i Upplands-Bros arbete för att få en trygg och säker kommun. Gårdagen krävde mycket av dem som deltog i rummet men markerar en förändring för den fortsatta resa som vi är inne i. Det grova våldet måste upphöra, vi vill inte att någon ska skadas, skjutas eller dö. Jag kommer, tillsammans med Järfälla och våra samarbetsparters, att fortsätta arbetet, säger Ida Texell, kommundirektör.

Operativt arbete fortsätter under hösten

Under april startade det operativa arbetet med GVI genom individuella samtal (custom notifications). Polisen, kommunernas socialtjänster och Kriminalvården har tillsammans genomfört ett 40-tal enskilda möten med strategiskt viktiga personer som tillhör kriminella grupper i syfte att delge budskapet. Individuella möten fortsätter att genomföras löpande. Arbetet fortsätter även med att kunna rikta sanktioner och ökat fokus mot grupper som varit våldsdrivande, detta för att grovt våld ska ge direkt kännbara konsekvenser och påverka den gruppdynamik som driver våldet.

Fakta om GVI i Upplands-Bro och Järfälla

Gruppvåldsintervention, GVI, är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper.

Strategin bygger på tre centrala delar; ett tydligt budskap från samhället om att våldet måste upphöra, snabba och förutsägbara konsekvenser om våldet fortsätter och ett erbjudande om hjälp.

GVI Järfälla och Upplands-Bro genomförs i samverkan mellan polisen, Järfälla och Upplands-Bro, Kriminalvården och lokalsamhället.

GVI har i flera amerikanska studier visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet i kriminella miljöer.

En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.

Strategin används även i Göteborg, Huddinge, Malmö, Uppsala och Örebro.

Malmö var först i landet med att implementera strategin där den går under namnet Sluta skjut. Arbetet med Sluta skjut har utvärderats vid två tillfällen:

Är du nöjd med informationen på sidan?