Uppdaterad 09 oktober 2023
Skriv ut

04 okt 2023

Upplands-Bro kommun engagerade invånare och medarbetare i Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 i hela landet på initiativ av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Mellan den 25 september till 1 oktober arrangerade Upplands-Bro kommun flera utbildningar, möten, seminarier för att höja den samlade beredskapsförmågan.

Beredskapsveckan har stor betydelse i ett utmanande omvärldsläge

Måndagen den 25 september hölls den officiella invigningen av den nationella Beredskapsveckan i Upplands-Bro kommun. Under beredskapsveckan i Upplands-Bro deltog företrädare för bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarshögskolan, Sveriges Radio, SVT, Statens försvarshistoriska museer, Svenskt Näringsliv, Lantbrukarnas Riksförbund, Försvarsmakten, SOS alarm och Länsstyrelsen.

I det svenska totalförsvaret är det viktigt att skydda både inre och yttre säkerhet. Beredskapsveckan ökar medvetenheten och förberedelsen för kriser och stärker samarbete mellan olika nivåer, berättar Ida Texell och som är kommundirektör i Upplands-Bro.

- Vårt totalförsvar bygger på en förståelse för vad det är vi ska skydda men även på förståelse för hur inre och yttre säkerhet samvarierar. Inre och yttre säkerhet är tätt sammanfogade där inre säkerhet kan beskrivas som en kommun, region eller nations förmåga att kontrollera brottslighet och terrorism och våldsbejakande extremism. Utan en stark inre säkerhet, där samhället kan skydda sig själv mot interna hot blir det svårt att säkerställa den yttre säkerheten som inkluderar skydd mot externa aggressioner, hot, angrepp och attacker, säger Ida Texell.

Varför är beredskapsveckan viktig?

- Den senaste tidens grova och dödliga våld med allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning, mord och skjutningar utgör ett allvarlig hot mot vår inre säkerhet, säger Ida Texell.

Sedan en längre tid tillbaka arbetar Upplands-Bro kommun med repressiva åtgärder i kombination med förebyggande åtgärder. För två år sedan fattades beslutet om extra brottsförebyggande åtgärder genom Gruppvåldsintervention (GVI) som är nolltolerans och konsekvens vid för grupper som tillämpar dödligt våld.

- Mina och våra beslut strävar efter att vid repressiva åtgärder ska åtgärden och påföljden inte ge förstärkt kriminell status och ökad legitimitet eller högre ställning i de kriminella hierarkiska systemen. Detta arbete kräver flera aktörers insatser. Parallellt stärker vi i Upplands-Bro förebyggande strukturer omkring de element som stör inre säkerhet. Inriktningen är att vi arbetar individorienterat, sammansatt i samverkan, uthålligt och metodiskt. Att stärka inre säkerhet kräver transparens, tydlighet och modigt ledarskap och det kräver att tillförseln av resurser in i de brottsliga miljöerna stryps, berättar Ida Texell.

- Jag vill även tacka alla våra medarbetare och samarbetspartners för gott samarbete. I Upplands-Bro fortsätter nu vårt uthålliga och strategiska arbete för en säker och trygg kommun. Tillsammans är vi totalförsvaret avslutar Ida Texell.

Ta del av Beredskapsveckan 2023

Några av seminarierna under Beredskapsveckan livsändes. Du kan ta del av dessa sändningar i efterhand här.

I kommunens poddcast kan du lyssna på flera avsnitt som vi släppte under Beredskapsveckan på temat civilt försvar. Välkommen in och lyssna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du nöjd med informationen på sidan?