Uppdaterad 20 september 2023
Skriv ut

Upplands-Bro tar stora kliv uppåt i årets företagsklimatranking

Upplands-Bro kommun tar stora kliv upp i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner, från plats 47 till plats 24. Bland annat ökar betyget för kommunens upphandling.

Varje år sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag.

Rankingen baseras på en enkätundersökning bland lokala företag, statistik, samt ytterligare frågor som bland annat kartlägger förutsättningar för företagande, kommunens myndighetsutövning och attityder till företagande i lokalsamhället.

I årets ranking klättrar Upplands-Bro till plats 24 av 290, från plats 47.

Även i år visar resultaten att företagarna anser att kommunens service och bemötande har förbättrats. Ett arbete tillsammans med företagarna och samhällsbyggnadskontoret har, enligt resultaten, gett fina betyg.

– Det är roligt att se att vårt arbete med näringslivsfrågor gör så att Upplands-Bro fortsätter att klättra i företagsrankningen. Kommunens företagare är en grundläggande del av Upplands-Bro som tillhandahåller arbetsplatser och tjänster. Vi ska alltid se till att det är lätt att vara näringsidkare i vår kommun, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det största klivet upp har skett inom upphandling. Bland annat har det lokala näringslivet erbjudits att kunna boka tid med en upphandlare för att kunna ställa frågor och få mer insikt i hur upphandling fungerar.

Däremot har kommunens handläggningstid och möjligheten att komma i kontakt med kommunens handläggare fått aningen sämre resultat i år jämfört med året innan.

– Det är glädjande att arbetet som vi lagt ner gett så fina resultat. Resultatet kommer av lagarbete och jag ser fram emot att fortsätta för att utveckla kontakten mellan kommunen och näringslivet, säger Beatrice Porshage, tf. näringslivschef.

Nathalie Marnell, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv Stockholm, kommenterar Upplands-Bros placering i årets ranking så här:

– Kommunen ligger kvar på en hög nivå gällande service och bemötande gentemot företagen, nu är det viktigt att bibehålla den nivån. I Upplands-Bro arbetar näringslivsenheten tillsammans med samhällsbyggnad för att sätta en gemensam struktur för arbetet och skapa en förståelse för varandras uppdrag. Det är helt nödvändigt för att nå den här nivån av service och bemötande, säger Nathalie Marnell.

Är du nöjd med informationen på sidan?