Uppdaterad 20 september 2023
Skriv ut

Kommunen värd för internationellt besök från Afrika

Upplands-Bro kommun mottog ett stort internationellt besök från fem afrikanska länder för att tala om social hållbarhet, utbildningssystem och brottsförebyggande arbete.

Arbetsförmedlingen tillsammans med ett forskningsinstitut, Economic Policy Research Institute besökte Upplands-Bro med 40 deltagare från Mocambique, Kambodja, Zimbabwe, Rwanda och Sudan för att tala om social hållbarhet, utbildningssystem, brottsförebyggande arbete och besökarna togs emot av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommundirektör Ida Texell och strategisk projektledare Carl-Fredrik Wincent.

Projektet som länderna deltar i syftar till att utveckla och stärka respektive lands trygghetssystem. Deltagarna talade på temat ”Social Protection for Sustainable Development” och samtalen leddes av olika företrädare från Upplands-Bro kommun som arbetar med social hållbarhet, olika trygghetssatsningar och samhällsutveckling och därför valts ut som värdar för rundabordssamtalen under besöket.

– I Upplands-Bro har vi en hög ambitionsnivå och vi tar våra sociala utmaningar på stort allvar. Under de senaste åren har vi gjort mycket för att skapa en säker och trygg kommun genom att vi tar våra utmaningar på stort allvar. Det är angeläget att få förmedla vad som orsakat utanförskap, otrygghet och icke hållbara lösningar för att öka förståelsen för vad vi ska förändra. Vi har ett stort problem i Sverige kopplat till skjutningar, gängkriminalitet och brottslighet och här i Upplands-Bro arbetar vi hårt med att skapa ett samhälle där människor har arbete, känner sig trygga och där varje barn lyckas i skolan, säger Fredrik Kjos (M) kommunstyrelsens ordförande.

Företrädarna från EPRI uttryckte sin glädje att få komma till kommunen och betonade hur viktigt arbetet är som genomförs på lokal nivå där Upplands-Bro är ett mycket gott exempel för att skapa ett socialt hållbart samhälle.

– Upplands-Bro tog emot oss för fyra år sedan och det är så glädjande att följa er omfattande förändringsresa som ägt rum de senaste åren. Vi har sett fram emot besöket en längre tid och är tacksamma och glada att få besöka er, säger Dr. Michael Samson, forskningschef på EPRI.

– Att utveckla goda relationer med olika afrikanska länder är en strategiskt viktig fråga då Afrika står för 28% av rösterna i FN:s generalförsamling där bland annat beslut tas om mänskliga rättigheter samt om fredsbevarande insatser. Det är viktigt och angeläget att vi utvecklar våra relationer både på lokalt plan men även på ett internationellt plan i en allt mer destabiliserad omvärld. Jag är glad att vi i Upplands-Bro kan föregå och företräda med gott exempel, säger Ida Texell Kommundirektör.

– Det är en stor ära att vi valts ut och ett kvitto på det goda arbetet som vi har gjort och som vi gör det ger oss en chans att forma en vision för framtiden. Jag är mycket glad och hedrad att vi uppmärksammas, säger Carl-Fredrik Wincent.


Är du nöjd med informationen på sidan?