Uppdaterad 20 september 2023
Skriv ut

Samarbete för att upptäcka unga i riskzon för kriminalitet

Unga i riskzon för kriminalitet var ämnet när kommunen samlade skolpersonal för satsning kring brottsförebyggande arbete.

Idag samlades skolpersonal i Upplands-Bro kommun i en fullsatt aula för en satsning om hur vi tillsammans förebygger och upptäcker barn och unga i riskzon för kriminalitet. På scen fanns representanter från polis, MiniMaria och socialtjänsten för att delge den aktuella lägesbilden för kommunen, informera om alkohol och narkotika, risk och skyddsfaktorer, tecken och varningssignaler samt vilka stödfunktioner som finns i kommunen. Idag når vi ut till 400 medarbetare i vår satsning där varje medarbetare är viktig och betydelsefull.

Filmen "Bullets" har visats sedan tidigare och idag fördjupade vi våra metoder och vårt samarbete. Kajsa Laurell arbetar med samordning och koordinering och har under hösten lagt en ambitiös och god grund för vårt fortsatta arbete.

– I kommunen ser vi, liksom på flera andra ställen i vårt samhälle, en negativ utveckling där mycket unga individer begår allvarliga kriminella handlingar. Detta är en utveckling vi behöver hjälpas åt att bryta. För att lyckas behöver vi samla våra krafter och arbeta tillsammans mot samma mål. En god samverkan är nyckeln till framgång och detta vill vi lyfta under denna förmiddag, säger Kajsa Laurell.

– Vi tar vårt brottsförebyggande arbete på stort allvar och det är angeläget att få hedra varje dags goda insatser. Vi jobbar hårt och dedikerat. Det är tillsammans som vi gör skillnad, säger Ida Texell kommundirektör som också inledde dagen med att berätta hur viktigt det är med förebilder som finns i barn och ungas närhet.

 

Är du nöjd med informationen på sidan?