Uppdaterad 18 september 2023
Skriv ut

Upplands-Bro kommun lanserar ”gödselkarta” för mer hållbar hantering av hästgödsel

Hästgödsel är en resurs som kan användas i större utsträckning än vad som görs idag. Upplands-Bro kommun har tagit fram ett kartverktyg där den som har hästgödsel – och den som vill ha hästgödsel – kan hitta varandra. En win-win för båda parter, och i förlängningen även en vinst för miljön.

En häst bakifrån

Hästgödsel är mindre näringsrikt än kogödsel och används därför inte i samma utsträckning inom jordbruket idag. Det är inte ovanligt att hästgödsel behandlas som avfall och transporteras flera mil, vilket påverkar miljön och ofta är kostsamt. Eller så får det ligga kvar i hagen vilket riskerar att bidra till övergödning av vattendrag och sjöar.

Men hästgödsel är en resurs som kan användas för odling, både inom storskalig matproduktion och småskalig hobbyodling. Det innehåller en del näringsämnen, men framför allt har det egenskaper som ökar mullhalten i jorden, skapar bättre förutsättningar för maskarnas aktivitet och långsiktigt främjar odlingslandskapet.

Upplands-Bro kommun har därför tagit fram ett kartverktyg där ”leverantörer” (hästgårdar och stall) och potentiella ”mottagare” av hästgödsel (jordbrukare, trädgårdsföreningar och andra odlingsentusiaster) kan hitta varandra.

– Det här är ett kreativt exempel på hur man kan jobba lokalt och cirkulärt med hållbara lösningar som i det här fallet gynnar både ekonomi och miljö. Varje litet steg som vi tar i den här riktningen är positivt och jag hoppas att många väljer att använda sig av gödselkartan, säger Mattias Peterson Ersoy (C), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens miljö- och energiutskott.

En förmedling

Kartverktyget fungerar endast som en kontaktförmedling, transaktionen sköts av parterna själva. En leverantör väljer själv om hen vill skänka eller sälja sitt gödsel.

– Som kommun jobbar vi med hållbarhet på flera plan och en viktig del är att skapa förutsättningar så att resurser kan nyttjas på ett hållbart sätt. Det finns både miljömässiga och ekonomiska vinster med en effektivare hantering av hästgödsel, säger Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef.

Gödselkartan har tagits fram av Upplands-Bro kommun. Idén kom till inom projektet Åtgärdssamordning för vatten, där Upplands-Bro samarbetar med grannkommunerna Håbo och Sigtuna kring hästgödselhantering utifrån EU:s vattendirektiv om hållbara vatten. Kartverktyget kommer att användas i alla tre kommuner.

Är du nöjd med informationen på sidan?