Uppdaterad 15 september 2023
Skriv ut

Nordiskt besök som ska stärka skolutvecklingen

Under två dagar har Finnstaskolan besök av de nordiska länderna Norge, Danmark och Finland i ett projekt som kallas ”nordiska skolsamverkan”.

Gruppfoto på alla deltagare i nordisk samverkan

Omkring 30 personer ingår i gruppen som under två dagar samverkar kring skolutveckling. Syftet är att skapa gemenskaper länderna emellan där man gemensamt kan undersöka, testa och utveckla nya undervisningsformer. Bland annat används formen speed dating med frågorna: ”Vad är önskningar och behov på din skola?” och ”Vad har din skola att erbjuda?”. Under dagarna ingår även klassrumsbesök.

– För oss i Upplands-Bro ger det bra möjligheter att utveckla undervisningen genom samarbeten inom Norden. Tanken är även att det ska ge möjligheter för elever från grundskolan att få internationella erfarenheter. Upplands-Bro ligger mycket bra till för nordiska samarbeten med närhet till Arlanda och Stockholm. Förhoppningen är att mötet ska utmynna i Erasmus-projekt under de kommande åren, säger Stefan Lindberg, internationell samordnare.

Erasmus är ett samarbetsprojekt inom Europeiska unionen som skapar utbyten. Som en av 15 kommuner i Sverige har Upplands-Bro beviljats ett slags medlemskap kallat ackreditering. Det innebär att kommunen garanteras EU-medel fram till år 2027.


Är du nöjd med informationen på sidan?