Uppdaterad 12 september 2023
Skriv ut

Rapport från kommunstyrelsemötet 6 september

I filmen sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.

Här är besluten som kommenteras i filmen

Enhetlighet i råd

Regelverket för de råd som konsulteras för olika beslut, anhörighetsrådet, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet, ska harmoniseras så att sammansättning och ledning får liknande utseende.

Remissyttrande på kraftledningar

Kommunen har avgett yttrande på dragning av nya kraftledningar genom kommunen.

Beslut om klimatbudget och miljöindikatorer

Kommunen har fattat beslut om att minska sina ska utsläpp av samtliga växthusgaser fram till år 2045, för att uppnå sina åtaganden gentemot Parisavtalet och de egna klimatmålen. Kommunen kommer också att börja mäta miljömässighet i sina upphandlingar.

Åtgärdsplan mot välfärdsbrott

Kommunstyrelsen har beslutat att gå vidare med åtgärder för att förhindra välfärdsbrott.

Är du nöjd med informationen på sidan?