Uppdaterad 31 augusti 2023
Skriv ut

Upplevd ökad trygghet bland hyresgäster i Bro

Efter en årlig undersökning står det klart att den upplevda tryggheten har ökat med 15 procentenheter mot förr året hos Viktoriashems hyresgäster i Bro.

Flygfoto över Bro centrum

Det var Fastighetstidningen som var först med att berätta om Viktoriahems årliga undersökning där de boende fått svara på frågor kring den upplevda tryggheten. I artikeln framgår det att Viktoriahem genomfört flera åtgärder för att öka tryggheten. Bland annat trygghetsvandringar, utökade besökstider för hyresgäster på det lokala kontoret och anställda miljövärdar som håller området i fint skick.

Kommunens arbete med trygghetsfrågor

2022 antogs ett nytt medborgarlöfte i trygghetsutskottet med fokus på trygghet och samverkan.

En del av satsningarna som kommunen gjort i Bro är att arbeta trygghetsskapande på en daglig basis och det är bland annat genom att se över växtlighet och belysning, ha relationsskapande fältarbete och bevakning. Under våren hade vi även besök av BID-nätverket. BID (Business Improvment District) är den mest välkända termen för organiserad platssamverkan som syftar till att öka attraktiviteten och tryggheten i området. Modellen bygger på lokalt engagemang där privata och offentliga aktörer arbetar tillsammans för att förbättra och utveckla sitt gemensamma närområde. BID-föreningen i Bro kallas Bro Utveckling och består av lokala näringslivet, fastighetsägare och föreningar. Sammankallande är kommunen och polisen.

– Det känns bra att våra satsningar har ökat tryggheten i Bro. Alliansen har länge jobbat med att ha en hög närvaro och hålla det tryggt och snyggt. En trygg boendemiljö är högt prioriterat och en förutsättning för att man ska kunna bo och leva i Upplands-Bro, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Är du nöjd med informationen på sidan?