Uppdaterad 24 augusti 2023
Skriv ut

Barnens önskan uppfylld – Finnstaskolans bollplan inhägnad lagom till skolstart

När Finnstaskolans elever börjar höstterminen blir det mer spel och mindre spring efter bortskjutna bollar vid fotbollsplanen. Under sommarlovet har kommunen byggt ett staket runt planen – enligt förslag från eleverna själva.

I april bjöd Upplands-Bro kommun in elever i årskurs 5 och 6 vid Finnstaskolan i Bro till att skapa förslag till attraktiva lekplatser. Eleverna delades in i grupper och fick i uppgift att bygga modeller av lekplatser som barnen ansåg behövdes i Bro. Syftet var att få inspiration till den framtida utvecklingen av Bro.

Sex av gruppernas förslag innehöll fotbollsplaner. När tjänstemän från kommunen påpekade att det finns en fotbollsplan intill Finnstaskolan svarade barnen att de föreslog fotbollsplaner med staket. Detta eftersom nuvarande fotbollsplan saknar staket, vilket leder till att mycket tid läggs på att hämta bollen snarare än att spela med den.

Som ett direkt svar på elevernas förslag byggdes i sommar ett staket runt fotbollsplanen vid Finnstaskolan. När eleverna kommer tillbaka från sommarlovet blir det mer tid till att spela fotboll än att hämta bortskjutna bollar på rasterna.

Bakgrund

Under medborgardialogen i Bro centrum den 8 oktober 2022 lyfte barn i åldersgruppen 10–13 att de saknade platser att umgås och leka på i centrala Bro. Med anledning av detta påbörjades ett samarbete med Finnstaskolan och Råbyskolan där cirka 100 elever i årskurs 5 och 6 tagit fram förslag till lekytor. Barnen har byggt och skrivit om vad de skulle vilja göra i Bro. Nu genomförs flera olika insatser för att skapa attraktiva lekytor, både tillfälliga och permanenta. Detta är en del av Omdaning Bro. Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen, med fokus på social hållbarhet. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Visionen är att genom samverkan och dialog skapa en trivsam plats med småstadskänsla.

Är du nöjd med informationen på sidan?