Uppdaterad 15 augusti 2023
Skriv ut

Trygghetsskapande insatser i Bro

Med anledning av detonationen på Örnstigen i Bro ökar kommunen sin närvaro i området.

Sedan en längre tid tillbaka har Upplands-Bro kommun ett aktivt arbete för att minska brottslighet och öka trygghet. Arbetet sker kommunövergripande och i nära samarbete med polis och samverkande myndigheter. Från och med juli 2023 har alla kommuner ett uttalat ansvar för att arbeta med att förebygga brott. Kommunens arbete den senaste tiden har möjliggjort att flera insatser kunnat genomföras snabbt under dagen.

Insatser:

  • Råbyskolan öppnades upp av kommunen för att boende skulle kunna vistas inomhus under tiden som platsundersökning genomfördes.
  • Fältare, samordnare, säkerhetschef och beredskapsstrateg har funnits på plats för dialog med boende och medborgare och för att möta den oro som uttryckts.
  • POSOM-chef (POSOM: psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer) har funnits på plats för samtal med medborgare.
  • Upplands-Brohus har bytt rutor, städat upp och varit på plats för inspektion och ordnat en annan lägenhet för en boende.
  • Representant från försäkringsbolag har varit på plats och informerat om sanering och byte av fönster.
  • Kommunbussen samt kommundirektör har varit på plats.
  • Kommunbussen med fältare finns på plats under kvällen för synlighet och dialog.

I morgon onsdag 16/8:

  • Fältare, säkerhetschef och funktioner från Trygghetscenter kommer att finnas på plats under dagen
  • Väktarbolag kommer att finnas på plats från cirka 14:00.

– Jag är besviken, ledsen och bekymrad och tar den här händelsen på största allvar. Samtidigt är jag lättad över att det inte varit några fysiska personskador. Vårt långsiktiga arbete fortsätter och vi arbetar för att skapa en trygg plats genom olika insatser och åtgärder, säger Ida Texell, kommundirektör.

Samtliga boenden har kunnat återvända till sina hem.

Har du sett något?

Hör av dig till polisen på telefon: 114 114

Är du nöjd med informationen på sidan?