Uppdaterad 24 augusti 2023
Skriv ut

27 JULI 2023

Förebygga och förhindra grovt och dödligt våld – så arbetar Upplands-Bro kommun med GVI

Upplands-Bro kommun arbetar sedan en längre tid tillbaka målmedvetet för att öka tryggheten i kommunen. Att minska och förebygga det grova och dödliga våldet kopplat till kriminella grupper, är målet med arbetet i Upplands-Bro som går under benämningen GVI, gruppvåldsintervention. Förberedelserna har pågått sedan förra året efter ett beslut i Trygghets- och säkerhetsutskottet i oktober 2021.

- Vi har visat att vi på kort tid kan både säkra samverkan och påbörja vårt operativa arbete mot det grova våldet. Vi arbetar fokuserat tillsammans med polisen, kriminalvården, lokalsamhället och Järfälla kommun för att uppnå vårt gemensamma mål och budskap om att våldet måste upphöra. Samarbetet ökar kunskapen om varandras roller vilket leder till bättre samordning och nyttjande av resurser, säger Ida Texell kommundirektör i Upplands-Bro, som också nyligen kommenterade GVI som modell för att minska det grova våldet i Sveriges Radio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

GVI som metod innehåller tre centrala delar i kommunikationen med de grupper och individer som GVI vänder sig till; ett tydligt budskap från samhället om att våldet måste upphöra, snabba och förutsägbara konsekvenser om våldet fortsätter och ett erbjudande om stöd och hjälp. Genom individuella samtal, så kallade custom notifications, genomför nu socialtjänsten, polisen och kriminalvården, tillsammans enskilda möten med strategiskt viktiga personer som tillhör kriminella grupper.

- Det kan vara svårt att ta sig ur kriminalitet utan hjälp. Vi kan hjälpa den som vill göra en livsstilsförändring avseende kriminalitet, säger Mattias Jarl, projektledare för kommunens GVI-projekt.

Trygghet är ett särskilt prioriterat område för kommunen och det sker många riktade satsningar för att göra Upplands-Bro till en trygg och säker plats att leva, verka och vistas på. Kommunen genomför sedan en längre tid tillbaka flera åtgärder och har beslutat om flera satsningar däribland inrättande av Trygghetscenter i Bro, regelbundna trygghetsvandringar, kamerabevakning, utökning av antal väktare, samhällsutvecklingsprojektet Omdaning Bro, samverkan med civilsamhället samt modellen för Effektiv Samordning för Trygghet (EST) som kommunen arbetar utifrån är några exempel på konkreta insatser som görs för att öka tryggheten i kommunen.

Fakta om GVI

Gruppvåldsintervention, GVI, i Upplands-Bro och i Järfälla är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper.

Strategin bygger på tre centrala delar; ett tydligt budskap från samhället om att våldet måste upphöra, snabba och förutsägbara konsekvenser om våldet fortsätter och ett erbjudande om stöd och hjälp.

GVI Upplands-Bro och Järfälla genomförs i samverkan mellan polisen, Upplands-Bro och Järfälla kommuner, Kriminalvården och lokalsamhället.

BRÅ, polisen och Kriminalvården har ett regeringsuppdrag att införa och utvärdera strategin i fler städer i Sverige.

GVI har i flera amerikanska studier visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet i kriminella miljöer.

En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.

Är du nöjd med informationen på sidan?