Uppdaterad 07 juli 2023
Skriv ut

Dialogvärdar sammanställer invånarnas åsikter om framtidens Bro

Tre engagerade invånare har blivit utsedda till dialogvärdar och har som uppgift att samla in och sammanställa åsikter och synpunkter från sina medborgare om de planerade förändringarna i centrala Bro.

Tre personer

Dialogvärdarna Saba, Hasty och Nimo samlar in invånarnas åsikter och synpunkter på Bro.

Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen, med fokus på social hållbarhet. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Visionen är att genom samverkan och dialog skapa en trivsam plats med småstadskänsla. Nu har tre Bro-bor fått uppdraget att samla in invånares åsikter och synpunkter på de delar av Bro som kommunen planerar att utveckla.

– Dialogvärdarna spelar en viktig roll i att samla in och förmedla invånarnas åsikter och synpunkter om utvecklingen av Bro. Genom möten och samtal, och genom att aktivt lyssna på medborgarna, kommer de att fungera som bryggor mellan kommunen och befolkningen, säger Amina Ahmed Ibrahim, delprojektledare för Omdaning Bro.

Den insamlade informationen kommer att utgöra underlag för fortsatt planering och genomförande av utvecklingsprojekten i Bro. Genom att inkludera invånarna i processen strävar kommunen efter att skapa en stad som är anpassad efter deras önskemål och behov, vilket i slutändan kommer att främja en gemenskap präglad av trivsel och tillit.

– Människor som bor och verkar i Bro har förstahandskunskap om områdets behov och utmaningar. Därför har vi rekryterat dialogvärdar från Bro. Vi planerar även rekrytera fler Bro-bor till detta uppdrag till hösten, säger Amina Ahmed Ibrahim.

Framtidsvisionen för Bro

Genom Omdaning Bro arbetar Upplands-Bro kommun med att utveckla centrala Bro i syfte att skapa en trivsam och sammanhållen plats med småstadskänsla. Projektet startade 2021 och tar sikte på 2030. Den övergripande visionen innebär att:

·       Enköpingsvägen utvecklas från genomfartsled till småstadsgata och Brorondellen byggs om till en trivsam småstadsmiljö där såväl trafikanter som gående får plats.

·       Bro centrum utvecklas till Bro Torg med fler verksamheter och arbetsplatser genom nybyggnation och ändrad användning av Broskolans lokaler.

·       Från Bro Torg utvecklas Köpmanvägen, stråket till stationen, med fokus på trafiksäkerhet och trivsel.

·       Stationen kommer att knyta ihop centrala Bro med Trädgårdsstaden och ska utvecklas till en attraktiv, tillgänglig och trygg mötesplats.

Är du nöjd med informationen på sidan?