Uppdaterad 07 augusti 2023
Skriv ut

Upptäck Lillsjöns unika växter längs ny snorkelled

Längs med vassen vid Lillsjö badplats i Kungsängen syns numera åtta gula bojar vid ytan. De markerar informationsskyltar i en ny snorkelled. En bit ner i vattnet kan du läsa om växterna du ser i sjön, en del av dem sällsynta.

Tre personer i en sjö vid vassen.

Mats Thuresson, miljöhandläggare på länsstyrelsen Stockholm, Johan Björklind Möllegård, kommunekolog och Zanna Zielfeldt Nikas, åtgärdssamordnare för vatten, hoppas att många testar snorkelleden i Lillsjön i sommar.

Snorkelleden är en naturstig under vatten. Den består av åtta skyltar på betongfundament som har placerats längs med vassen vid Lillsjö badplats. De finns på en till tre meters djup och markeras av gula bojar vid ytan, som alltså skiljer sig från de orangea bojarna kring badplatsen.

På skyltarna får du lära dig om vad som växer på sjöbotten. Lillsjön har både klart vatten och hög näringshalt, detta gör sjön unik och bidrar till att här finns ovanligt många olika vattenväxter.

Idén till snorkelleden kläcktes av Johan Björklind Möllegård, kommunekolog och Zanna Zielfeldt Nikas, kommunens åtgärdssamordnare för vatten. Syftet är att sprida kunskap om vattenväxternas funktion och mångfald.

– I Lillsjön finns flera ovanliga och utrotningshotade arter, som sjöhjortron och olika kransalger. Vi har strävat efter att skyltarna ska lyfta arternas speciella egenskaper på ett sätt som är tillgängligt för både barn och vuxna, säger Zanna Zielfeldt Nikas.

Växterna är viktiga för allt liv i sjön, de är gömställe, matställe och livsmiljö för aborrar, mörtar och andra djur. Växterna gör också vattnet klarare genom att rötterna binder bottenmaterialet och att vågrörelserna minskar.

För den som är nyfiken men föredrar torra land så finns en informationsskylt om växterna i Lillsjön uppsatt vid strandkanten också, utöver de åtta skyltarna under vattnet. Men för att ta del av allt material får du simma.

Snorkelleden är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun och länsstyrelsen Stockholm. Finansieringen kommer till största delen från Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för hotade arter.

– Lillsjön i Upplands-Bro är en av de mest artrika sjöarna i Stockholms län när det gäller vattenväxter. Förhoppningen är att snorkelleden väcker nyfikenhet och gör att fler vill lära sig mer om vattenväxter och deras betydelse för sjöar, säger Mats Thuresson, miljöhandläggare på länsstyrelsen Stockholm.

Är du nöjd med informationen på sidan?