Uppdaterad 14 juni 2023
Skriv ut

Budget för 2024 antagen

Kommunplanen, det vill säga budgetplanen, för 2024 antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni. Prioriterade frågor är stärkt medborgarnytta, service, valfrihet och konkurrensneutralitet, värdigt åldrande, livslångt lärande, social hållbarhet, småskaligt och attraktivt samhällsbyggande och minskat klimatavtryck.

Här kommenterar styrande politiker budgeten för 2024 i en film.

– Den här kommunplanen fokuserar på att maximera medborgarnyttan i en svår ekonomisk tid. Med mindre i plånboken krävs det att man satsar där det ger effekt för att kunna behålla en hög kvalité i kommunens verksamhet, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens långsiktiga arbete kommer att utgå ifrån de sju övergripande målen i budgeten som är:

  • Stärkt invånarnytta
  • Service, valfrihet och konkurrensneutralitet
  • Värdigt åldrande
  • Livslångt lärande
  • Social hållbarhet
  • Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande
  • Minskat klimatavtryck

Budgeten 2024 ger bland annat:

  • Oförändrad skatt
  • 44,6 miljoner kronor mer till utbildning
  • 18,5 miljoner kronor mer till äldrevården

Är du nöjd med informationen på sidan?