Uppdaterad 14 juni 2023
Skriv ut

09 JUN 2023

Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro, talar om civilt försvar på Almedalsveckan

Varje år under Almedalsveckan träffas företrädare från politiken, offentlig sektor, privat sektor och ideella organisationer för att diskutera aktuella samhällsfrågor. I år kommer Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro, att delta i ett seminarium om civilt försvar .

Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro, kommer att delta i Almedalsveckan och tala om civilt försvar ur ett kommunperspektiv. Hon kommer att delta i Försvarshögskolans seminarium med rubriken ”Frivillighet i krig - vilken roll har frivilliga i totalförsvaret?”.

Under seminariet kommer en panel av forskare och experter att diskutera hur civilsamhället och frivilliga kan bidra till totalförsvaret i Sverige. Ida Texell kommer att tala om ledarskap, kommunens roll i totalförsvaret, frivillighet och försvarsvilja.

- Ledarskap är avgörande för att skapa säkerhet i samhället. Det handlar om att kunna tolka riskmiljön och skapa förståelse genom kunskap och dialog. Frivillighet är en viktig del av detta, eftersom säkerhet inte kan skapas ensidigt uppifrån genom myndigheters riktlinjer utan kräver invånarnas deltagande och förståelse. Kommunerna har en viktig roll i det svenska totalförsvaret och det civila försvaret, och förutsättningarna för dem behöver förbättras och utvecklas. Styrningen behöver vara resultatorienterad och långsiktig, och resurstilldelningen behöver stå i proportion till det viktiga uppdraget som Sveriges kommuner och regioner har inom ramen för det civila försvaret, säger Ida Texell, Kommundirektör i Upplands-Bro.

Andra deltagare i seminariet är Robert Egnell, rektor för Försvarshögskolan, och Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Seminariet äger rum den 29 juni 2023 mellan kl. 11.00 och 12.00 i Sal E31 på Uppsala universitets Campus Gotland i Visby och arrangeras i samarbete med Svenska Röda Korset.

FAKTARUTA

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Almedalsveckan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Våra talare i Almedalen..

Är du nöjd med informationen på sidan?