Uppdaterad 16 maj 2023
Skriv ut

Kommunen satsar på utbildning i HBTQI-frågor

Upplands-Bro kommun kommer under hösten att genomföra utbildningar i HBTQI-frågor för sin personal. Det står klart sedan Socialstyrelsen beviljat kommunen 80 000 kronor för att höja kunskapsnivån inom området.

Summan betalas ut i form av ett statsbidrag som kultur- och fritidskontoret sökt och blivit beviljade. Syftet med utbildningen är att främja fysiska och digitala mötesplatser för målgruppen, och därmed säkerställa att Upplands-Bro kommun är en trygg och säker plats för alla invånare.

I förlängningen ska utbildningen förhindra utanförskap, stärka friskfaktorer och minska psykisk ohälsa hos HBTQI-personer, genom att fler inom kommunen får en höjd kunskap och en gemensam bild av gruppens behov och levnadsvillkor.

- Kunskap om HBTQI är viktig för att främja jämlikhet, icke-diskriminering och inkludering. Det bidrar till att motverka fördomar, erbjuda relevant information och stöd samt skapa ett samhälle där HBTQI-personer kan leva sina liv fritt och utan rädsla för diskriminering eller trakasserier, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

Vad är HBTQI?

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Den som arbetar inom vård och omsorg behöver ha kompetens om hbtqi-personers livsvillkor för att kunna ge ett gott bemötande och kunskapsbaserade insatser.

Fakta: Socialstyrelsen

Är du nöjd med informationen på sidan?