Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Utställning med barnens förslag till lekytor

Upplands-Bro kommun har tillsammans med Finnstaskolan och Råbyskolan genomfört workshops med barn från årskurs fem och sex för att ta fram inspiration till nya roliga aktiviteter och lekytor för barn i 10–13 årsåldern i Bro.

Under medborgardialogen i Bro centrum den 8 oktober 2022 lyfte barn i åldersgruppen 10–13 att de saknade platser att umgås och leka på i centrala Bro. Med anledning av detta påbörjades ett samarbete med Finnstaskolan och Råbyskolan där cirka 100 elever i årskurs 5 och 6 tagit fram förslag till lekytor. Barnen har byggt och skrivit om vad de skulle vilja göra i Bro. Deras skapelser ställs nu ut i en konstutställning.

Barnens idéer kommer ligga till grund för tillfälliga och permanenta lekytor i Bro. Arbetet med lekytor är en del av kommunens satsning Omdaning Bro som handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt, tillsammans med invånarna.

– Vi arbetar nu med att analysera barnens förslag och ta fram tillfälliga lekytor och aktiviteter redan till sommaren. Vi arbetar även med långsiktiga permanenta insatser, säger Amina Ahmed Ibrahim, delprojektledare för Omdaning Bro.

Konstutställningen är öppen för allmänheten den 24 maj klockan 12–19 och sker vid Aktivitetscontainern som står mellan Brohuset och Stjärnparken. Vid dåligt väder genomförs utställningen i Broskolans idrottshall klockan 12–15.


Är du nöjd med informationen på sidan?