Uppdaterad 17 maj 2023
Skriv ut

Platssamverkan i Bro ökar tryggheten och inspirerar andra

Fastighetsägarnas BID-nätverk besökte Bro för att lära sig av kommunens lokala samverkan kring trygghet och trivsel. Under besöket träffade de BID-föreningen Bro Utveckling för att inspireras av framgångsrika exempel på samarbete som förenar brottsförebyggande arbete med attraktiv miljö.

Fastighetsägarnas BID-nätverk, som står för ”Business Improvement District”, genomför två platsbesök någonstans i Sverige varje termin och denna gång föll valet på Bro. Besöket påvisar att samarbetet mellan privata och offentliga aktörer kan skapa verkliga resultat och göra Bro till en bättre plats för alla.

Besöket gav Bro Utveckling möjlighet att visa upp vad de har åstadkommit sedan starten 2019 när privata och offentliga aktörer gick samman för att arbeta mot ett trevligare Bro. Bro Utveckling arbetar för att förbättra gemenskapen, utemiljöerna, fritiden, säkerheten och kommunikationen.

– Vi har ett viktigt uppdrag att göra Bro till en bättre plats för alla! Genom att gå samman och engagera oss lokalt kan vi göra en verklig skillnad. Genom Bro Utvecklingsförening kommer privata och offentliga aktörer samman för att arbeta mot ett trevligare och tryggare Bro, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro.

Arbetet med trygghet och trivsel är en prioriterad fråga i kommunen. Arbetet som lagts ner visade sig inte minst i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning 2022, där hela 94 procent sa att de känner sig trygga utomhus under dagtid. 68,2 procent känner sig trygga utomhus på natten vilket är en ökning mot förra årets 57%.

Vad är BID?

Business Improvement District (BID) är den mest välkända termen för organiserad platssamverkan som syftar till att öka attraktiviteten och tryggheten i området. Modellen bygger på lokalt engagemang där privata och offentliga aktörer arbetar tillsammans för att förbättra och utveckla sitt gemensamma närområde. I Upplands Bro kommun finns en BID-förening i Bro som heter Bro Utveckling och startades 2019. Medlemmar i föreningen är det lokala näringslivet, fastighetsägare och föreningar. Adjungerande är kommunen och lokalpolisen.

Är du nöjd med informationen på sidan?