Uppdaterad 04 maj 2023
Skriv ut

04 maj 2023

"Forum Ukraine" - så bygger vi motståndskraft för framtiden

Kommundirektör Ida Texell deltar den 4 maj i konferensen "Forum Ukraine - building resilience for the future".

”Forum Ukraine” äger rum den 4 maj på Nalen i Stockholm och inleds med välkomsttal av Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Jakob Hallgren, direktör för Utrikespolitiska institutet.

Temat på konferensen är Europas motståndskraft genom att dra lärdomar från anfallskriget mot Ukraina. Men lärdomar kan dras även till vårt närområde, Upplands-Bro kommun.

- Ett starkt totalförsvar bygger vi tillsammans. Kommuners samverkan med myndigheter, regioner, civilsamhället och näringslivet är avgörande för vår civila beredskap. På ”Forum Ukraine” får vi möjlighet att fördjupa vår kunskap om hur vi kan stärka vår motståndskraft och dra lärdomar från andra länder och organisationer. Det är genom dialog och diskussion med experter och beslutsfattare som vi kan få nya insikter och idéer om hur vi kan förbättra vår beredskap och hantera framtida kriser och utmaningar på ett effektivt sätt, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro och som deltar på dagens konferens.

Sveriges civila beredskap handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. Förmågan skapas i hela samhället, hos myndigheter, kommuner, regioner, företag och frivilliga. Kommundirektör Ida Texell beslutade tidigare i år att samtliga medarbetare i Upplands-Bro kommun ska genomgå en utbildning inom civilt försvar. Utbildningen syftar till att höja förmågan i kommunen och att samlat kunna bidra till totalförsvaret.

Under dagen arrangeras en rad föreläsningar och paneldiskussioner om bland annat krisledarskap och kommunikation, Ukrainas cybersäkerhet och digitala suveränitet samt Ukrainas civilförsvar och mobilisering av hela samhället. Bland talarna finns Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, Janez Lenarčič, EU-kommissionär för krishantering och Liam Maxwell, direktör för regeringstransformation på Amazon Web Services. Moderator är Cecilia Malmström, tidigare EU-kommissionär.

Är du nöjd med informationen på sidan?