Uppdaterad 05 maj 2023
Skriv ut

Miljö- och klimatstrategi för 2023–2045 antagen i kommunfullmäktige

Under kommunfullmäktige 26 april antogs kommunens första långsiktiga miljö- och klimatstrategi som ska vara vägledande fram till 2045.

Bildkollage med Mathias Peterson Ersoy och Ida Texell.

Upplands-Bro kommun arbetar aktivt för att bidra till att nå globala, nationella, regionala och lokala miljömål och är sedan 2019 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Förslag på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun skickades ut på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag under hösten 2022 och 26 april antogs kommunens långsiktigt vägledande miljö- och klimatstrategi.

– Jag vill tacka alla tjänstepersoner som lagt ner ett otroligt slit under lång tid för att göra detta möjligt. Och jag vill också utrycka min tacksamhet till politikerkollegor från alla håll som har möjliggjort att energi- och miljöutskottet kunnat lotsa fram förslaget i enighet, över partigränserna. Oavsett partibeteckning så tycker vi alla att det här är viktigt, det här vill vi prioritera, säger energi- och miljöutskottets ordförande Mattias Peterson Ersoy (C).

– Med ett långsiktigt perspektiv och ett stort ansvarstagande har Upplands-Bro kommun tagit ytterligare ett viktigt steg för miljö- och klimatarbetet genom att anta en strategi som spänner över flera årtionden, säger Ida Texell, kommundirektör.

De globala målen

De globala målen som antogs av FN 2016 har blivit viktiga symboler för hållbarhetsarbete världen över. Flera av de 17 målen är starkt anknytning till miljöfrågor och i Upplands-Bro kommun är det framförallt sju mål som relaterar till miljöfrågor med kopplingar till kommunens verksamheter som vi kommer att arbeta efter:

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla

Mål 7 Hållbar energi för alla

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14 Hav och marina resurser

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Från strategi till verklighet

Miljö- och klimatstrategin används för att styra och samordna kommunens verksamheter samt kommunens utveckling i en hållbar riktning. Arbetet med att nå målen sker inom ordinarie verksamhet. Kommunen ska nu arbeta fokuserat mot de tre stora miljöområden som är extra viktiga för just Uppland-Bro: cirkulär ekonomi, biologisk mångfald samt klimat och hållbar energi. Strategin innehåller inte bara ett antal viktiga mål, utan anger också tydligt hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av kommunens vanliga arbete.

Läs mer

Läs hela miljö- och klimatstategin här Öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med informationen på sidan?