Uppdaterad 27 april 2023
Skriv ut

Mer kultur för grundskolans elever genom statligt bidrag till Skapande skola

Upplands-Bro kommun har sökt och beviljats 885 280 kronor i statliga bidrag från Kulturrådet, för att användas till Skapande skola under läsåret 2023/2024. Det kommer att ge alla elever i kommunens grundskolor möjlighet att uppleva minst en konstnärlig och kreativ aktivitet under det kommande året.

I planeringen som ligger för kommande läsår blir det författarbesök, filmreportage, cirkusworkshop, spoken word och museibesök. Vissa klasser kommer även erbjudas att se dans- och teaterföreställningar och lyssna på konserter.

– Skapande Skola har stor betydelse för att alla barn ska få möjlighet att delta i kulturlivet, att uppleva kultur och till eget skapande. Genom Skapande skola får barn och unga möjlighet att möta professionella kulturutövare men också skapa själva. Det ger barnen en förståelse för kulturens olika uttrycksformer men även möjlighet att utveckla sitt eget skapande, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef i Upplands-Bro kommun.

– Det här är ett bra exempel på när skolans samarbete med andra professionella utövare kan skapa fantastiska upplevelser som bidrar till elevernas utbildning. Jag är mycket glad för de möjligheter som Skapande skola ger, säger Fredrik Nordvall, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.

Om Skapande skola

Bidrag från statliga Kulturrådet

Statliga kulturrådet arbetar för att alla ska få möjlighet till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande. Skapande skola är ett statsbidrag som ska bidra till att konst och kultur integreras i skolan på lång sikt. Genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter ger bidraget elever i grundskolan möjlighet att fördjupa sig inom en variation av olika konst- och kulturuttryck, utveckla sitt eget skapande samt uppleva och utveckla förståelse för professionella konst- och kulturuttryck. Det är skolans huvudmän som kan söka bidraget.

Är du nöjd med informationen på sidan?