Uppdaterad 26 april 2023
Skriv ut

Nolltolerans mot grovt och dödligt våld – arbetet med GVI är i gång

Arbetet med GVI, gruppvåldsintervention, i Upplands-Bro och Järfälla kommuner har startat. Polisen, kommunerna och Kriminalvården samarbetar för att kommunicera direkt med individer som tillhör kriminella grupper att våldet måste upphöra.

Att minska och förebygga det grova och dödliga våldet kopplat till kriminella grupper, är målet med arbetet i Upplands-Bro och Järfälla kommuner som går under benämningen GVI, gruppvåldsintervention. Förberedelserna har pågått sedan förra året tillsammans med polisen och Kriminalvården.

– Det är glädjande att det viktiga arbetet med GVI kommit i gång. Det kommer bidra till att Upplands-Bro är en kommun alla kan känna sig trygga i, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsen ordförande.

– Det har varit månader av förberedelser och samverkan med ett tydligt och gemensamt mål. Nu sätts all förberedelse i verket och Upplands-Bro kommer, tillsammans med Järfälla, polisen och Kriminalvården, att hålla enad ställning om att våldet måste upphöra, säger Ida Texell, kommundirektör.

Under april månad har det operativa arbetet med GVI startat genom individuella samtal, så kallade custom notifications. Polisen, socialtjänsten och Kriminalvården genomför tillsammans enskilda möten med strategiskt viktiga personer som tillhör kriminella grupper. Detta kan ske på olika sätt, bland annat genom att polis och socialtjänst åker hem till individer eller vid möten med Kriminalvården.

Syftet är att förmedla ett tydligt budskap:

  • Vi vill inte att du ska dö.
  • Vi vill inte att du ska döda.
  • Om våldet fortsätter kommer det att få kännbara konsekvenser för hela gruppen genom sanktioner och ökat fokus från polisen, Kriminalvården och andra brottsbekämpande myndigheter.
  • Vi vill att du tar emot det stöd som finns för att lämna det kriminella livet.

Från polisen kommer en särskild resurs att arbeta uppsökande med ökat fokus på gruppen för att upptäcka brott, till exempel genom riktade trafikkontroller. Sanktioner kan även ske med hjälp av andra myndigheter, exempelvis Kronofogden som kan mäta ut tillhörigheter.

Utmärkande för arbetet med GVI är den täta samverkan mellan myndigheter och fokuset på att gruppdynamiken driver våldet. Lokalsamhället engageras för att ge tyngd i budskapet att våldet inte accepteras och att det finns hjälp att få.

Ett annat sätt att kommunicera strategins budskap är genom call-in, ett informationsmöte dit flera individer som tillhör kriminella grupper kallas. Polis, kommun, Kriminalvård och representanter från lokalsamhället framför gemensamt strategins budskap om att det grova och dödliga våldet måste upphöra. Planering pågår för att genomföra call-in.

Fakta om GVI

Gruppvåldsintervention, GVI, i Upplands-Bro och i Järfälla är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper.

Strategin bygger på tre centrala delar; ett tydligt budskap från samhället om att våldet måste upphöra, snabba och förutsägbara konsekvenser om våldet fortsätter och ett erbjudande om stöd och hjälp.

GVI Upplands-Bro och Järfälla genomförs i samverkan mellan polisen, Upplands-Bro och Järfälla kommuner, Kriminalvården och lokalsamhället.

BRÅ, polisen och Kriminalvården har ett regeringsuppdrag att införa och utvärdera strategin i fler städer i Sverige.

GVI har i flera amerikanska studier visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet i kriminella miljöer.

En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.

Malmö var först i landet med att implementera strategin där den går under namnet "Sluta skjut."

Är du nöjd med informationen på sidan?