Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Hon är vinnare av Årets chef inom demensomsorgen 2023

Mirjam Brocknäs, enhetschef inom äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun, mottog onsdag 26 april stipendiet ”Årets chef inom demensomsorgen”. Det delas ut årligen av föreningen Gott ledarskap inom demensvården.

En man bredvid en kvinna som håller i ett diplom.

Mirjam Brocknäs under dagens utdelnings av stipendiet tillsammans med Ingemar Skoog, professor i psykiatri och hedersmedlem i föreningen Gott ledarskap inom demensvården, som delar ut stipendiet.

– Jag kan knappt tro det, vilken ära! Jag är mycket stolt över vårt arbete inom demensvård i Upplands-Bro kommun och jag är glad att en av våra största folksjukdomar uppmärksammas. Jag känner mig hedrad över att ha blivit nominerad och nu fått ta emot det här stipendiet som ger möjlighet till utveckling inom ledarskap och demensvård, säger Mirjam Brocknäs.

Hon är enhetschef för äldreboendet Kungsgården samt kommunens förebyggande enhet för äldre och har arbetat inom vård- och omsorg i Upplands-Bro kommun sedan 2010.

Utdelningen av stipendiet hölls i Göteborg under onsdagen.

– Det är så fantastiskt roligt att just Mirjam har tilldelats den här utmärkelsen, hon är fenomenal! Jag är glad att vi överlag har så kompetent och duktig personal i kommunen. Arbetet med att stötta personer med demenssjukdom och deras anhöriga är mycket viktigt, inte minst eftersom Upplands-Bro ska vara en äldrevänlig kommun, då många som drabbas är just äldre, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Motivering

”Mirjam Brocknäs tilldelas stipendiet för sitt kreativa ledarskap som inspirerande förebild – medarbetarna stimuleras att växa och utveckla sin yrkesstolthet. Genom teamsamverkan med anhöriga och med nya arbetssätt skapas god livskvalitet för de boende.”

Om stipendiet

Föreningen Gott ledarskap inom demensvårdens stipendier riktas till första linjens chefer det vill säga den som är chef för den personal som har den dagliga kontakten med de boende. Stipendiet utgörs av medel till fortbildning inom ledarskap och demensvård.

Är du nöjd med informationen på sidan?