Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Kommunens service till lokala näringslivet bäst i Stockholms län

Upplands-Bro hamnar på plats 22 av 196 kommuner i den årliga NKI-rankingen (Nöjd-kund-index) som presenteras idag, 25 april, vilket innebär bäst i Stockholms län. Rankingen gäller kommunernas service till lokala företag. Bland de 53 kommunerna inom Stockholm Business Alliance ligger Upplands-Bro på en fin fjärdeplats.

Från vänster: Oliver May, klubbchef på Bro-Bålsta golfklubb och Katarina Barter, näringslivschef

Varje år undersöks hur företagare tycker att Sveriges kommuner sköter sin myndighetsutövning gentemot näringslivet. Nu är resultatet från 2022 års undersökning här och företagarna i Upplands-Bro ger höga betyg till kommunen.

– Resultatet av den här mätningen är viktigt då den visar hur nöjda våra företagare är med kommunens service. Det är ett gott tecken att Upplands-Bro fortsätter visa starka siffror, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen klättrar i sitt totala resultat, från 79 till 81 NKI från förra året. Alla resultat över 80 benämns som ”mycket högt”. Det innebär att Upplands-Bro nu ligger på plats 22 bland de 196 kommuner i landet som deltar i undersökningen, en tydlig förbättring från plats 41 året före.

Inom brandskydd tar man ett stort kliv uppåt och med hög ranking på 81 av 100 och vi är bäst i Sverige när det kommer till serveringstillstånd med 97 av 100. Dock tar vi inte emot pris då det krävs 10 svar totalt och vi har 7.

– Företagen är nöjda med kommunens arbete och detta är kvittot på ett fint lagarbete mellan i synnerhet samhällsbyggnadskontoret och näringslivsenheten. Idag firar vi och sedan fortsätter vi vår förbättringsresa, säger Katarina Barter, näringslivschef.

Det ska vara lätt att driva företag i Upplands-Bro kommun och vi har arbetat intensivt med att öka förståelsen om näringslivet och med att utöka dialogen och stärka servicen.

Det som bedöms i undersökningen är tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

”Alltid bra återkoppling och tydlig kommunikation”

Ett av alla företag som haft ärenden hos kommunen under året är Bro-Bålsta golfklubb. De har ansökt om bygglov för ett nytt golfbilsgarage och klubbchef Oliver May är inte överraskad över kommunens goda resultat.

– Det förvånar mig inte. Det är alltid bra återkoppling och tydlig kommunikation i kontakterna med kommunen. När jag sökte bygglov fick jag tydliga instruktioner och hade tät kontakt. Jag är ju inte expert, då är det enkelt med tydlig återkoppling från handläggare, säger Oliver May.

NKI Upplands-Bro kommunärenden 2022 (2021 inom parentes)

Bygglov: 78 (74)

Miljö- och hälsoskydd: 76 (70)

Livsmedelskontroll: 86 (95)

Serveringstillstånd: 97 (97)

Brandskydd: 81 (72)

Sammanlagt: 81 (79)

Är du nöjd med informationen på sidan?