Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Förskolor i kunskapsutbyte med Italien och Portugal

Under fyra dagar denna vecka har flera förskolor i Upplands-Bro kommun fått besök av förskollärare, lärare och rektorer från Italien och Portugal som fått en inblick i hur svensk förskola fungerar. Utbytet har möjliggjorts tack vare pengar från EU:s Erasmusprogram.

En grupp personer framför Råby förskola i Bro

Personal på Råby förskola tillsammans med gästerna från Italien och Portugal.

– Utbytet syftar bland annat till att visa och delge varandra hur vi arbetar kring ekologisk hållbarhet och hur vi implementerar arbetet med STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts och Maths) som ska förbättra barnens förmåga till ämnesövergripande problemlösning och ge möjlighet att lära och undersöka saker utifrån orsak och verkan, berättar Inés Rivera, rektor på Bro förskolor.

Ett av besöken under veckan var på Råby förskola i Bro, där en av gästerna från Italien, Monica Massari, rektor på Instituto cemprensivo di Pianello, var imponerad över hur de svenska förskolorna uppmuntrar barnens självständighet.
– Det var intressant att se hur fritt barnen kunde röra sig både inomhus och utomhus, och att de själva får välja mycket av vad de vill göra. Det var också fint att se hur alla samverkade, även barnen, för att hjälpa andra barn med särskilda behov.

Sofia Sousa från Portugal, och pedagogisk koordinator på förskolan i Matosinhos, blev positivt överraskad över hur mycket de svenska barnen fick vistas utomhus.
– Så är det inte alls hos oss, de flesta aktiviteterna sker inomhus. Jag gillade också att se hur fria barnen var här att välja material i sitt skapande, och hur mycket personalen arbetar för att barn med annat ursprung ska känna sig välkomna.

Förra året var de svenska pedagogerna på besök i Portugal och Italien. Besöket i Upplands-Bro nu i veckan avslutar ett treårigt Erasmus-projekt som sedan ska utvärderas.

Är du nöjd med informationen på sidan?