Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Banbrytande miljöanläggning invigt i Upplands-Bro

I dag invigdes Ragn-Sells sin nya anläggning för att utvinna salter ur flygaska. Invigningen bjöd bland annat på ministerbesök och kommunalråd i panelen.

Ett hundratal inbjuda gäster var på plats i Högbytorp i Bro för att vara med om invigningen av den nya anläggningen Ash2Salt som utvinner salter ur flygaska. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) talade om vikten av anläggningar likt Ash2Salt för att senast 2045 ha nettonoll i koldioxidutsläpp.

Flygaska bildas vid förbränning av avfall. Askan fastnar i skorstenen i ett kraftvärmeverk och i Sverige bildas omkring 300 000 ton flygaska per år. Den innehåller en del gifter men också andra värdefulla resurser som exempelvis salter. Salterna kan bland annat användas i mineralgödsel, dammbekämpning och som vägsalt.

– Det vi ser här idag är exakt den typ av initiativ som vi som kommun vill vara en del av och stödja. Det är inte bara bra för oss i Upplands-Bro när det kommer till ekonomin, att sätta kommunen på kartan, att skapa nya arbetstillfällen. Det är framför allt ett avgörande steg för en hållbar värld, sa Mattias Peterson Ersoy (C), kommunalråd och ordförande i miljö- och energiuskottet.

Ragn-Sells Ash2Salt-fabrik är världens första anläggning som i stor skala återvinner salter ur flygaska.

Är du nöjd med informationen på sidan?