Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Upplands-Bro kommuns arbete med barns delaktighet uppmärksammas i Lilla Aktuellt

Upplands-Bro kommun uppmärksammas för sitt arbete med att involvera barn i utvecklingen av nya lekytor. I en intervju med Lilla Aktuellt berättar kommundirektören Ida Texell om hur kommunen frågar barnen hur de vill leka och låter deras idéer ligga till grund för utvecklingen av lekytor.

Genom projektet Omdaning Bro har kommunen tagit kontakt med skolorna i området för att undersöka vad som är attraktiva lekytor enligt barnen i åldrarna 10-13 år. Elever från Råbyskolan har redan skapat förslag till nya lekytor, exempelvis stora schackbräden och en fritidsgård, och elever från Finnstaskolan kommer nu att göra detsamma.

– Vi tycker att invånarna ska vara med och påverka sina liv. Barn kan påverka sin skoldag genom elevråd men skolan är ju bara en del av barnens vardag. Fritiden är också väldigt viktig. Därför frågar vi barnen hur de vill leka. I den frågan är barnen mer experter än vi på kommunen, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro.

De tillfälliga lekytorna som skapas utifrån barnens idéer kommer att utvärderas av barnen själva och kan ligga till grund för permanenta lekytor i framtiden. Kommunen följer därmed barnkonventionen, som säger att "Barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet".

Var de nya lekytorna kommer att utvecklas är ännu inte bestämt, men det kommer att ske på kommunal mark i Bro. Elevernas skapelser kommer också att visas upp för allmänheten på en utställning i Aktivitetscontainern 23-24 maj i Återbruksparen vid Bro Centrum.

Är du nöjd med informationen på sidan?