Uppdaterad 14 april 2023
Skriv ut

Kommunfullmäktige har antagit en ny miljöpolicy

På kommunfullmäktige 29 mars antogs en ny miljöpolicy. Den visar kommunens utgångspunkt i miljöarbetet, vilket ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

– Allt hänger ihop. Vi bor på en planet som är en liten prick på himlen sett från Mars. Tittar man närmare på den pricken ser man ett land där det finns en kommun som är en del av denna helhet. Det är stort arbete som väntar oss. Ett arbete som vi ALLA måste delta i, säger Mattias Peterson Ersoy (C), kommunalråd och ordförande i miljö- och energiuskottet.

– Det gläder mig att vi rör oss framåt i miljöarbetet. Efter policyn presenterar vi en miljö- och klimatstrategi och sedan kommer det rulla på med handlingsplaner och konkreta aktiviteter. Vi ska jobba på stenhårt för att förbättra oss på miljöområdet, säger Mira Gartz, miljö- och hållbarhetsstrateg.

Läs kommunens miljöpolicy

Är du nöjd med informationen på sidan?