Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Ny park skapas av återvunnet material

Mellan Bro Centrum och Råby utvecklas en ny tillfällig park på marken där Norrängens och Norrgrindens förskolor tidigare låg. Parken kallas Återbruksparken och uppförs i väntan på att Bro centrum ska byggas ut. Parken skapas med fokus på hållbarhet.

Tre parkbänkar och rabattkanter gjorda av trästockar

Norrgrindens förskola revs 2020. Intill låg Norrängens förskola som revs i mars 2023. I framtiden är det tänkt att kommunen ska använda marken till ny bebyggelse, som en del av projektet Omdaning Bro, men i väntan på nya byggplaner kommer marken bli en park.

– Vill vi att denna plats ska uppskattas av Broborna och bjuda in till möten mellan människor, säger Johan Björklind Möllegård, kommunekolog på Upplands-Bro kommun.

Den nya parken kallas Återbruksparken. Där Norrgrindens förskola låg uppförs sittplatser i form av parkbänkar och picknicbord som tillverkats av virke från träd som behövts fällas på andra ställen i kommunen. Med återbrukat virke skapas även ytor för barnen, bland annat kojor och banor för balanslek.

Rabatter och blomlådor sätts upp för att rama in området och skapa trivsel. Utsmyckningar i form av träreliefer skapade av elever från Råbyskolan kommer även pryda den nya parken.

– Vi vill utveckla den här parken tillsammans med invånarna, framför allt barnen, men jag bjuder även in lokala konstföreningar att bidra. Målet är att utveckla en trevlig mötesplats för alla Brobor, en oas intill centrum, säger Johan Björklind Möllegård.

På Norrängen kommer kommunen att så blommor. Det kommer även att anläggas gräsmatta och gångväg. Intill Brohuset skapas dessutom en utökad parkering.

En del av Omdaning Bro

Utvecklingen av Återbruksparken görs inom Omdaning Bro. Arbete med detaljplan för området pågår men det dröjer innan det nya bebyggelsen växer fram. Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen, med fokus på social hållbarhet. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Visionen är att genom samverkan och dialog skapa en trivsam plats med småstadskänsla.

Är du nöjd med informationen på sidan?