Uppdaterad 17 april 2023
Skriv ut

TIS 4 APR

Upplands-Bro kommun välkomnar utredning om beredskapsansvar

Det förändrade säkerhetsläget kräver förmågehöjande åtgärder och tydlig planering. Kommuner och regioner har ett stort ansvar för samhället under fredstida kriser och höjd beredskap. Upplands-Bro kommun välkomnar regeringens beslut att göra en översyn av kommunernas och regionernas beredskapsansvar.

Sveriges kommuner och regioner har idag i uppdrag att skydda civilbefolkningen, säkerställa viktiga samhällsfunktioner och upprätthålla nödvändig försörjning under fredstida kriser och höjd beredskap.

Regeringen har utnämnt en särskild utredare för att granska det grundläggande beredskapsansvaret för kommuner och regioner inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. Upplands-Bros kommundirektör Ida Texell välkomnar detta beslut.

­Det kommunala uppdraget formulerades under en tid då det säkerhetspolitiska läget var annorlunda. Det är därför positivt men också angeläget att granska hur beredskapen kan förbättras och utvecklas på lång sikt, säger Ida Texell.

Upplands-Bro kommun tar sitt ansvar för att bidra till totalförsvaret genom att alla anställda i kommunen för närvarande genomgår ett omfattande utbildningspaket inom civilt försvar. Enligt Ida Texell kommer dock ett stärkt totalförsvar under de kommande åren att kräva fortsatt handlingskraft och tydliga prioriteringar.

Sverige i Nato kommer kräva att vi alla bidrar. I Upplands-Bro har vi arbetat målmedvetet och tillsammans med andra parter i samhället för att bygga ett starkt och robust totalförsvar. Just kommunernas och regionernas planering och åtgärder är avgörande för hur Sverige i Nato utvecklas, säger Ida Texell.

Är du nöjd med informationen på sidan?