Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Fullt hus på premiären av Upplands-Brodialogen

I veckan gick Upplands-Brodialogen av stapeln på kafé Fjärilen i Bro. Temat var ”värdigt åldrande” och ett fyrtiotal 65-plussare kom och ställde frågor och lämnade synpunkter. Temat för nästa Upplands-Brodialog är ”småskaligt och attraktivt samhällsbyggande”.

Två kvinnor.

Tina Teljstedt (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden och Mitra Ghannad, äldre- och omsorgschef mötte invånare för dialog.

Upplands-Brodialogen är kommunens nya koncept för dialog, en serie möten för alla invånare. Här träffar man kommunstyrelsens ordförande och medarbetare från kommunen. Varje dialogtillfälle har ett tema.

Till premiären kom runt fyrtio invånare, de flesta i pensionsåldern, för att delta i diskussioner på temat värdigt åldrande. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) hade fått förhinder och i stället fanns Tina Teljstedt (KD) på plats, som är ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Hon inledde med att berätta om att Upplands-Bro ska bli en äldrevänlig kommun, vilket betyder att alla kommunens verksamheter ska ta hänsyn till äldres behov i sitt arbete.

Flera av deltagarna hade hört talas om det arbetet, en del hade själva deltagit i dialogmöten i höstas och många var intresserade av att fortsätta följa processen och vad den kommer att leda till.

En synpunkt som lyftes var att Upplands-Bro hamnat lågt i förra årets hemtjänstindex.

– Det är dåligt och inte okej. Vi gör därför nu en genomlysning och vi ska klättra, sa Tina Teljstedt.

Mitra Ghannad, äldre- och omsorgschef var på plats och informerade om att kommunen bland annat har gjort förändringar i hemtjänstens organisation, delat upp den i två enheter med varsin enhetschef.

Tillgängligt och upplyst

Andra saker som togs upp var att det behöver bli smidigare att röra sig med rollator på vissa håll, och att behövs mer utomhusbelysning för att mörka platser ska kännas tryggare på kvällstid.

Önskemål om fler trygghetsboenden kom från flera i publiken.

Det kom också beröm.

– Det mesta fungerar bra inom äldreomsorgen, sa en kvinna och fick medhåll av flera.

– Min man bodde på ett av äldreboendena. Alla i personalen är jättetrevliga och vi fick all hjälp vi behövde. Jag hoppas att jag också får bo där om det behövs, sa en dam.

Gör din röst hörd!

Nästa tema i mötesserien Upplands-Brodialogen är småskaligt och attraktivt samhällsbyggande. Kommunen inför en gestaltningspolicy, hur påverkar det ditt område? Det blir dialoger i både Kungsängen och Bro.

Är du nöjd med informationen på sidan?