Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

25 av 50 företagsbesök gjorda – uppskattad satsning på ökad dialog

Kommunen vill öka dialogen och ständigt förbättra servicen till näringslivet i Upplands-Bro. Nu är det halvlek för den senaste satsningen där medarbetare besöker lokala företag. Syftet är att lyssna in hur kommunen på bästa sätt kan stötta dem i deras verksamhet. Hittills har besöken varit lärorika och uppskattade av alla parter.

Kollage, tre bilder. Två gruppbilder, en bild på en traktor med fyra personer framför.

Till vänster: Några av de medarbetare från samhällsbyggnadskontoret, näringslivsavdelningen och kontaktcenter som deltagit i besöken hos företag i Upplands-Bro, tillsammans med representant från brandkåren Attunda. Till höger uppe: besök hos Pan Trading entreprenadmaskiner, nere: besök hos Villa Aske konferenser.

Som företagare har man ofta kontakt med flera delar av kommunen. Det kan handla om serveringstillstånd, miljötillsyn, bygglov och mycket annat.

Sedan en månad tillbaka pågår en satsning som går ut på att kommunen ska göra 50 besök hos företag i Upplands-Bro. Det är ett samarbete mellan näringslivsenheten och samhällsbyggnadskontoret. Syftet är att spetsa kommunens service till företagen genom att tjänstepersonerna och företagarna lär av varandra.

Besöken görs av medarbetare från bland annat bygglovsenheten, miljöenheten, kontaktcenter och näringslivsenheten. De har med sig ett antal frågor till företagarna för att få en bild av hur de upplever sina kontakter med kommunen och vad de har för behov av stöd.

Positiv respons

Med hälften av besöken gjorda är både företagare och kommunanställda positiva.

– Vi har fått mycket värdefull input från företagen som vi tar med oss, både beröm och önskemål om hur vi kan göra vissa saker annorlunda för att förenkla för företagen. De här besöken har gett en möjlighet att träffas förutsättningslöst, det främjar en god dialog och förståelse för varandra, säger Jonas Uebel, avdelningschef för miljö- och stadsbyggnadsavdelningen.

Katarina Barter, näringslivschef, träffar regelbundet företagare och säger att även företagen uppskattar besöken så här långt.

– Det här är ett fint exempel på samverkan både inom kommunen och mellan kommunen och företagen. Det är genom att förstå vad företagen behöver som vi kan ge dem god och adekvat service. Jag ser fram emot att de återstående besöken, säger Katarina Barter.

Är du nöjd med informationen på sidan?