Uppdaterad 15 juni 2023
Skriv ut

Humor, dans och konst när ministern besökte förebyggande enheten för äldre

Onsdag 8 mars besökte äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) kommunens förebyggande enhet för äldre på Kvistaverg i Bro. Ministern fick en inblick i vilken betydelse dans, konst – och inte minst humor – kan ha i det förebyggande arbetet riktat till personer med demenssjukdom.

Gruppbild på cirka 20 personer. Alla har på sig clownnäsor.

Clownnäsor delades ut för att symolisera att humor är en viktig del i arbetet med personer med demenssjukdom.

Förebyggande enheten för äldre jobbar bland annat med att stötta personer med demenssjukdom och deras anhöriga. I den lantliga miljön vid Mälaren på Kvistaberg i Bro arrangerar personalen dagliga aktiviteter. Syftet är att ge besökarna glädje, gemenskap och bidra till ett så självständigt liv som möjligt med hög livskvalitet, så länge som möjligt.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) kom på onsdagen på studiebesök för att informera sig om olika arbetsmetoder och togs emot av deltagare, personal, socialchef Helena Åman samt ordförande och vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden, Tina Teljstedt (KD) och Anders Åkerlind (M).

– Jag är hedrad över att Anna Tenje väljer att komma hit, det är faktiskt tredje gången som vi har en minister på besök. Jag är oerhört stolt över att ha fått vara med i utvecklingen av den här verksamheten som är så viktig och ligger helt i linje med vårt mål att Upplands-Bro ska bli en äldrevänlig kommun enligt världshälsoorganisationens kriterier, säger Tina Teljstedt.

Personalen berättade om hur man arbetar för att nå ut till personer med demensdiagnos så tidigt som möjligt för att erbjuda stöd. Ministern fick smakprov på hur man med evidensbaserade metoder arbetar med konst, kultur och fysisk aktivitet.

Dans och måleri

Det blev sitt-dans med professionella koreografen Joakim Stephenson, som förebyggande enheten för äldre samarbetar med sedan förra året. En av deltagarna i verksamheten, Gun Flemström Ahl, gav en tavla som hon målat i konstgruppen i present till Anna Tenje, som genast slog fast att tavlan kommer att hängas upp på Socialdepartementet.

Enligt forskning är humor en viktig del i det förebyggande arbetet vid demenssjukdom och för att understryka detta delades clownnäsor ut till alla på plats, vilket genast höjde den redan glada stämningen.

– Det är otroligt roligt att få visa upp den vackraste verksamheten som finns. Förebyggande enheten för äldre handlar om att ge god livskvalitet till våra besökare och att alla som kommer till Kvistaberg ska få aktivera sina sinnen – det vill vi sprida, säger Helena Åman, socialchef i kommunen.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje var mycket nöjd med besöket.

– Jag är otroligt imponerad av det viktiga arbete som teamet gör här, och som kommer att bli allt viktigare med tiden. Här arbetar man med flera perspektiv, verksamheten ger en livsglädje som alla förtjänar och man har även ett tydligt anhörigperspektiv. Upplands-Bro är i framkant, jag åker härifrån med mer kunskap och information men också energi! sa Anna Tenje.

Gruppbild med sex personer.Mirjam Brocknäs, enhetschef för förebyggande enheten för äldre, Anders Åkerlind (M) vice ordförande i äldre och omsorgsnämnden, Anna Tenje (M) äldre- och socialförsäkringsminister, tina Teljstedt (KD) ordförande i äldre- och omsorgsnämnden, Helena Åman, socialchef och Mitra Ghannad, avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen.

En äldre dam och en kvinna som håller en tavla. 

Gun Flemström Ahl gav en tavla till Anna Tenje.

Är du nöjd med informationen på sidan?