Uppdaterad 10 mars 2023
Skriv ut

Flyktingar från Ukraina kan få utbildning i det svenska språket

Gymnasie- och arbetslivsnämnden har beslutat att låta utbildningschefen Fredrik Nordvall utreda möjligheten att undervisa flyktingar från Ukraina i svenska.

– Detta är viktigt för att ge de ukrainare som bor i vår kommun förutsättningar för att kunna försörja sig. Samtidigt är det en möjlighet att skapa band till Ukraina i förlängningen, eftersom många förmodligen flyttar hem igen när kriget är över, säger Hans Åberg (L), ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden har nu beslutat att låta utbildningschef Fredrik Nordvall utreda möjligheten att undervisa flyktingar från Ukraina genom svenska för invandrare (SFI).

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gett kommuner rekommendationen att inte erbjuda ukrainska flyktningar SFI utifrån gällande lagstiftning. Trots det vill regeringen utreda frågan om särskild undervisning för ukrainska flyktingar och många kommuner har redan nu valt att låta ukrainska flyktingar få ta del av SFI. Upplands-Bro kommun går nu samma väg och utreder möjligheten.

Utredningen väntas vara klar till nästa nämndmöte.

Är du nöjd med informationen på sidan?