Uppdaterad 26 april 2023
Skriv ut

Mirjam Brocknäs nominerad till Årets chef inom demensomsorgen 2023

Mirjam Brocknäs, enhetschef inom äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun, är nominerad till stipendiet ”Årets chef inom demensomsorgen”. Det delas ut årligen av föreningen Gott ledarskap inom demensvården.

En dansföreställning. Ett porträtt av en kvinna.

Till vänster: Dansföreställning medboende och personal på Alzheimerdagen 2022, skapad av koreografen Joakim Stephenson. Till höger: Mirjam Brocknäs.

Mirjam Brocknäs är enhetschef för äldreboendet Kungsgården samt kommunens förebyggande enhet för äldre. Hon har arbetat inom vård- och omsorg i Upplands-Bro kommun sedan 2010.

I nomineringen till lyfts bland annat hennes förmåga att skapa förutsättningar för sina medarbetare att ge de boende på Kungsgården, som lider av demens, möjlighet att leva så självständigt som möjligt, ofta med hjälp av kreativa lösningar.

Här nämns till exempel den fiktiva ”busshållplats” där boende kan slå sig ner och prata med personalen, ett sätt att förebygga oro och vandringsbeteende hos personer med demens. Även det unika dansprojekt, med professionella dansare som kommit till Kungsgården för att hålla i dans-workshops tillsammans med boende med demens, lyfts.

– Jag känner mig jätteglad och stolt över den här nomineringen. Jag blir också glad över att demens uppmärksammas, jag tycker att vi behöver prata mer om det i samhället, demens är en av våra största folksjukdomar. I min roll som chef har jag möjlighet att göra skillnad, jag tycker att mitt jobb är väldigt meningsfullt, säger Mirjam Brocknäs om nomineringen.

Kommunens äldre- och omsorgschef Mitra Ghannad tycker också att det är positivt att arbetet inom demensvården uppmärksammas.

– Det fina arbetet som Mirjam leder på Kungsgården förtjänar verkligen att hyllas. Det görs mycket bra inom äldreomsorgen här i Upplands-Bro, och det är ett politiskt mål att vi ska bli en äldrevänlig kommun enligt världshälsoorganisationens riktlinjer. Detta är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Mitra Ghannad.

I april 2023 avgörs vem som blir årets stipendiat.

Om stipendiet

Föreningen Gott ledarskap inom demensvårdens stipendier riktas till första linjens chefer det vill säga den som är chef för den personal som har den dagliga kontakten med de boende. Stipendiet utgörs av medel till fortbildning inom ledarskap och demensvård.

Är du nöjd med informationen på sidan?