Uppdaterad 23 februari 2023
Skriv ut

Högt betyg för den kommunala servicen i Upplands-Bro

Ett fortsatt gott företagsklimat, kort handläggningstid när det kommer till bygglov och hela 93,3 % av eleverna i årskurs 6 klarar matematiken. Det är några av höjdpunkterna för Upplands-Bro kommun i Sveriges Kommuner och Regioners årliga mätning av kvaliteten i landets kommuner (KKiK).

Eleverna i de kommunala skolorna är i regel nöjda med sin skola och andelen elever i årskurs 6, som har godkända betyg i matematik är hela 93,3 procent där det nationella snittet är 85,9. Där har Upplands-Bro kommun dessutom klättrat sedan förra året.

– Det är bra att vi ser att fler elever klarar målen i exempelvis matematik. Det utgör en god grund för framtidens skola i Upplands-Bro, säger kommunstyrelsen ordförande Fredrik Kjos (M).

Även när det kommer till ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ligger vi med våra 40% långt över resterande kommuner i Sverige som landar på 29%.

Vidare är handläggningstiden i Upplands-Bro kommun från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, två dagar, medan snittet för alla kommuner är 28 dagar.

– Vi arbetar aktivt med service och bemötande och jag blir mycket glad när vårt arbete visar så fina resultat. För oss är medborgarnyttan en högt prioriterad fråga, säger Ida Texell, kommundirektör.

Undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som omfattar ca 160 kommuner. Insamlingen av underlag sker till viss del genom automatisk inläsning från befintliga datakällor och till viss del genom egna mätningar i kommunerna.

Är du nöjd med informationen på sidan?