Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Heldag om demokrati för kommunens folkvalda

Onsdag 22 februari deltar kommunens politiker i heldagsutbildningen Stärk fullmäktige, som arrangeras av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Det är ett av åtta utbildningsblock som kommunen erbjuder de förtroendevalda för mandatperioden 2022-2026.

En kvinna och två män.

I mitten syns Anders Åkerlind, ordförande i Upplands-Bros kommunfullmäktige, tillsammans med Karin Tengdelius och Martin Lidhamn från SKR.

– Det här är en bra genomgång för alla ledamöter och ersättare, särskilt för dem som är nya i politiken den här mandatperioden. Det har varit mycket bra så här långt, det väcker mycket tankar, säger Anders Åkerlind (M), ordförande i kommunfullmäktige, i en paus under dagen.

Kommunen har tagit fram ett omfattande utbildningsprogram som erbjuds politikerna under året. Dagens kurs hålls av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

– Detta är en slags kickoff för kommunfullmäktige, kan man säga. Det är bra att samlas och diskutera över partigränserna och tillsammans reflektera kring uppdraget, säger Martin Lidhamn, kursledare från SKR.

Han håller i utbildningen tillsammans med kollegan Karin Tengdelius.

– Syftet är att höja kunskaperna och stärka förutsättningarna för alla folkvalda att utföra sitt uppdrag på demokratins grunder, säger hon.

Är du nöjd med informationen på sidan?