Uppdaterad 20 februari 2023
Skriv ut

Kommunens satsning på civilt försvar uppmärksammas

Samtliga medarbetare i Upplands-Bro kommun ska utbilda sig inom civilt försvar. Anledningen är det försämrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden, med ett pågående krig i Europa. Satsningen uppmärksammas nu av tidningen Aktuell Säkerhet.

Foto på Ida Texell

Kommundirektör Ida Texell beslutade nyligen att samtliga medarbetare i Upplands-Bro kommun ska genomgå en utbildning inom civilt försvar. Utbildningen syftar till att höja förmågan i kommunen och att samlat kunna bidra till totalförsvaret.

– Kommunens uppdrag är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla en nödvändig försörjning. Omvärldsläget kräver att vi alla tar vårt ansvar och att vi stärker vår gemensamma förmåga. Vi behöver göra vårt och bidra inom totalförsvaret, säger kommundirektör Ida Texell.

Utbildningspaketet består av två delar. Den ena handlar om totalförsvaret och är producerad av Försvarsmakten. Den andra handlar om det civila försvaret och är producerad av Upplands-Bro kommun. Arbetet fortsätter sedan inom kommunen olika verksamheter under arbetsplatsträffar (APT).

Tidningen Aktuell Säkerhet har nu uppmärksammat kommunens satsning.

– Det är förstås glädjande att vårt arbete i denna viktiga fråga lyfts. Kanske kan vi inspirera andra till liknande initiativ. I det här läget behöver hela samhället hjälpas åt, säger kommundirektör Ida Texell.

Är du nöjd med informationen på sidan?