Uppdaterad 20 februari 2023
Skriv ut

Familjedag på Kungsängens IP när Sverigefinnarnas dag firas/Perhepäivä Kungsängens IP:ssä kun vietetään Ruotsin suomalaisten päivää

Nu är det dags att skriva in 25 februari klockan 12 - 15 i kalendern. Då anordnas en familjedag på Kungsängens IP för att fira Sverigefinnarnas dag. Alla är välkomna!

Nyt on aika merkitä kalenteriin 25. helmikuuta klo 12-15. Silloin Kungsängens IP:ssä järjestetään perhepäivä Ruotsinsuomalaisten päivän kunniaksi. Kaikki ovat tervetulleita!

Fyra kvinnor med svenska och finska flaggor

Linda Airijoensuu, Helena Hjellström, Charlotte Falck och Anna Stegius, medarbetare på Upplands-Bro kommun, hälsar alla välkomna till familjedagen 25 februari på Kungsängens IP. / Upplands-Bron kunnan työntekijät Linda Airijoensuu, Helena Hjellström, Charlotte Falck ja Anna Stegius toivottavat kaikki tervetulleeksi perhepäivään 25/2 Kungsängens IP:lle.

– Den här dagen är ett fint exempel på hur vi kan arbeta tillsammans med att stärka möjligheterna till inflytande och delaktighet för nationella minoriteter, i det här fallet den svensk-finska gruppen, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

På familjedagen kommer det bland annat att finnas tipspromenad, grill och fika, konståkningsuppvisning, nybörjarkurs i konståkning (ta med egna skridskor) och käpphästbana.

Förutom kultur- och fritidskontoret som arrangerar dagen ihop med det finska förvaltningsområdet är Kallhälls konståkning på plats tillsammans med Kalevas seniorer, Finska synskadades förening och Kungsängens IF.

– Det här är en viktig dag för alla som har rötter i den finska kulturen, och vi är väldigt glada över att få hålla i arrangemanget tillsammans med kultur- och fritidskontoret i år, säger Linda Airijoensuu, som är representant för det finska förvaltningsområdet i Upplands-Bro kommun.

FINSK VERSION:

- Tämä päivä on hieno esimerkki siitä, kuinka voimme yhdessä vahvistaa kansallisten vähemmistöjen, tässä tapauksessa ruotsin-suomalaisen ryhmän, vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia, sanoo kulttuuri- ja vapaa-ajan johtaja Hannah Rydstedt Nencioni.

Perhepäivänä on luvassa tietokilpailukävely, grilli ja kahvimyynti, taitoluistelunäytös, taitoluistelun alkeiskurssi (ota omat luistimet mukaan) ja keppihevosrata.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiston lisäksi, joka järjestää päivää yhdessä Suomen hallintoalueen kanssa, Kallhällin taitoluistelu on paikalla yhdessä Kalevan seniorien, ruotsinsuomalaisten näkövammaisten liitto ja Kungsängens IF:n kanssa.

- Tämä on tärkeä päivä kaikille suomalaiseen kulttuuriin juurtuneille ja olemme erittäin iloisia voidessamme järjestää tapahtuman tänä vuonna yhdessä Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiston kanssa, sanoo Linda Airijoensuu, joka on Suomen hallintoalueen edustaja Upplands-broon kunassa.

 

Sverigefinnarnas dag/Ruotsin suomalaisten päivä

I år firas dagen den 25 februari klockan 12 - 15 på Kungsängens IP, men Sverigefinnarnas dag är egentligen den 24 februari och firades för första gången 2011. Sedan 2014 har man också en egen officiell flagga, ritad av Andreas Jonasson. Datumet 24 februari valdes för att det var Carl-Axel Gottlunds födelsedag. Han var en finsk folklivsforskare och kulturpolitiker som grundade den första finska föreningen i Sverige, i Stockholm år 1830. Tänä vuonna päivää vietetään 25/2 klo 12-15 Kungsängens IP:llä, mutta Ruotsin suomalaisten päivä on itse asiassa 24/2 ja sitä vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2011. Vuodesta 2014 lähtien heillä on myös oma virallinen lippu, joka on suunniteltu: Andreas Jonasson Päivämääräksi helmikuun 24. päivä valittiin koska se oli Carl-Axel Gottlundin syntymäpäivä. Hän oli suomalainen folkloristi ja kulttuuripoliitikko, joka perusti ensimmäisen suomalaisen yhdistyksen Ruotsissa, Tukholmssa vuonna 1830.

Upplands-Bro är finskt förvaltningsområde/Upplands-Bro on Suomen hallintoalue

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft, och sedan samma år är Upplands-Bro ett finskt förvaltningsområde. Det ger finsktalande kommuninvånare möjlighet till / 1.1.2010 tuli voimaan laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä, ja samasta vuodesta lähtien Upplands-Bro on ollut Suomen hallintoalue. Se antaa suomenkielisille kuntalaisille mahdollisuuden:

- att behålla och utöva sin kultur. - käyttää suomea yhteyksissään kuntaan.

- att använda finska i sin kontakt med kommunen. - osallistumista ja vaikuttamista heidän kieltään ja kulttuuriaan koskeviin asioihin.

- delaktighet och inflytande i frågor som berör deras språk och kultur. - saada äidinkieltä suomeksi, jopa aloittelijana.

- att få modersmål på finska, även som nybörjare. - saada vanhustenhoitoa kokonaan tai suurelta osin suomeksi, pyynnöstä.

- att få äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, vid efterfrågan. - säilyttääkseen ja harjoittaakseen kulttuuriaan.

Är du nöjd med informationen på sidan?