Uppdaterad 19 oktober 2023
Skriv ut

Bros historia ska synliggöras med nya skyltar

I ett samarbete med Bro-Lossa hembygdsförening och Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut arbetar Upplands-Bro kommun med att synliggöra Bros historia för allmänheten genom skyltar.

Sex personer sitter runt ett bord

Från vänster: Sophie Ehn-Hedin, Barbro Svensson, Eva Johansson, Ulf Björkdahl, Hans Borgström, Rasmus Sjödahl.

Dold underrubrik

Genom projektet Omdaning Bro utvecklas Bro med nya byggnader, satsningar på det offentliga rummet, arbetsmarknaden och skolan. Men siktet är inte bara inställt på framtiden, utan också på historien.

– Det här är den del av satsningen Omdaning Bro som fokuserar på att utveckla Bro, både fysiskt och socialt. Vi vill ta fram informationsskyltar i Bro som stärker lokalkännedomen och intresset för den lokala historien. Med kunskap om områdets historia kan man uppskatta det mer, säger Rasmus Sjödal, kulturmiljöansvarig på Upplands-Bro kommun.

En arbetsgrupp med representanter från kommunen, Bro-Lossa hembygdsförening och Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut arbetar nu med att ta fram nya informationsskyltar. Skyltarna kommer placeras på offentliga platser i olika delar av Bro.

– Denna typ av skyltar bör i första hand finnas där människor är, inte bara vid fornminnen i skogen där mest älgarna är. Det finns exempelvis mycket historia om Bro Centrum som kan visas på torget, säger Ulf Björkdahl, hembygdsforskare och styrelseledamot i Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut.

I diskussionen om vilka delar av Bros långa historia som förtjänar att synliggöras med en skylt har arbetsgruppen beslutat sig för att börja med ett mindre antal skyltar som informerar övergripande om ortens historiska utveckling.

– Vi fokuserar på de stora dragen och Bros utveckling genom århundradena, och årtusendena. Målet är att innan året är slut så ska det stå tre skyltar som går igenom Bros historia från forntiden till idag. Men vi hoppas även kunna belysa några viktiga platser och händelser med mindre skyltar, säger Barbro Svensson, Sekreterare i Bro-Lossa hembygdsförening.

Fakta

Om Bro-Lossa hembygdsförening

Bro-Lossa Hembygdsförening bildades 1978 och vi disponerar Hembygdsgården Klint i Bro. Som medlem kan man delta i olika aktiviteter, som kan bestå av utflykter och resor, föredrag, musikprogram, nationaldagsfirande och mycket annat.

Om Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut (UKF)

UKF är en sammanslutning av lokalhistoriskt intresserade personer främst inom Upplands-Bro. Föreningen bildades 1987 och består av ca 120 aktiva och stödjande medlemmar. Föreningen ger ut nyhetsbrev till medlemmarna om den lokala forskningen och inbjuder medlemmar och allmänhet till föreläsningar, guidningar, vandringar, musikevent mm.

Är du nöjd med informationen på sidan?