Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Kommunen svarar på frågor från Konkurrensverket om ombyggnation av Granhammarsvägen och upphandlingsförfarandet

Kommunen svarar på frågor från Konkurrensverket gällande upphandlingsförfarandet för ombyggnationen av Granhammarsvägen som inleddes i mars 2020.

Ombyggnationen av Granhammarsvägen inleddes av upphandlad entreprenör i mars 2020. Syftet var att öka säkerheten och få trafiken att flyta på bättre än tidigare. Två cirkulationsplatser, en ny gång- och cykelbana samt en bro för fotgängare och cyklister över påfarten till E18 färdigställdes.

Inför byggstarten gjorde kommunen en upphandling av entreprenör. Det vinnande anbudet var på 41 miljoner kronor.

Under projektets gång hade allmänheten synpunkter på framkomligheten och man vidtog åtgärder för att underlätta för trafikanter under byggtiden. Justeringarna ledde till ökade kostnader. Ändringarna krävde tillkommande arbete som inte ursprungligen ingått i anbudsförfrågan, som till exempel avledning av vatten från körbanor, schaktning med mera.

Den ursprungliga upphandlingssumman skiljer sig därför från slutsumman för projektet.

– Konkurrensverket har ställt ett antal frågor om förfarandet och vi har bestått med svar. Vi inväntar nu Konkurrensverkets utlåtande, säger Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef.

Är du nöjd med informationen på sidan?