Uppdaterad 07 februari 2023
Skriv ut

Rapport från kommunstyrelsemötet 1 februari

I filmen sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.

Här är besluten som kommenteras i filmen

Detaljplan över Säbyholm

Domstolen säger nej till detaljplan, men kommunen kommer att gå vidare och överklaga beslutet.

Plan för suicidprevention

Kommunen har tagit fram en handlings- och aktivitetsplan för att förebygga självmord.

Stöd till hushåll som hjälper ukrainska flyktingar

Kommunstyrelsen har beslutat om en modell för hur handläggning och ersättning till hushåll som hjälper ukrainska flyktingar ska gå till.

Förstärkt kommunikation

Kommunikationen till medborgarna ska stärkas för att bredda bilden av vad kommunen gör och hur det är att leva och bo i Upplands-Bro.

Fortsatt satsning på omdaning Bro

Projektet omdaning Bro utökas med fler medborgardialoger där pengar till satsningen tas ur sociala investeringsfonden.

Kommunplanen 2023 - 2026

Alla verksamheter får anvisningar om att satsningar som görs måste mötas av minskade kostnader någon annanstans, då inflation och kostnadsökningar minskar kommunens ekonomiska utrymme.

Är du nöjd med informationen på sidan?