Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Trygghetsskapande insatser i Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun har vidtagit åtgärder och intensifierat samarbetet med polisen med anledning av de våldsbrott som skett i Stockholmsområdet de senaste veckorna. Detta stärks ytterligare i och med händelser som inträffat i Upplands-Bro de senaste dagarna. Kommunens väktare finns ute och fältassistenterna ökar sin närvaro i bostadsområdena.

Kommunhusets fasad.

Ingen innehållsförteckning finns

Sedan en längre tid tillbaka har Upplands-Bro kommun ett aktivt arbete för att minska brottslighet och öka trygghet. Arbetet sker kommunövergripande och i nära samarbete med polis och samverkande myndigheter.

Natten mot söndagen den 29 januari inträffade en explosion i en trappuppgång i Bro. Ingen person skadades fysiskt men många känner oro.

Under måndagen den 30 januari gjorde polisen ett tillslag i en bostad i Tibble där misstänkta föremål hittades.

Upplands-Bro kommun har vidtagit åtgärder samt ökat samarbetet med Polismyndigheten. Samarbetet med polisen innebär fler avstämningar och utökad samverkan för att kunna vidta åtgärder men även utbyta information för att kraftfullare kunna ta tag i situationen.

Det trygghetsskapande arbetet är prioriterat, kommunens fältare är ute mer än vanligt i bostadsområdena. Syftet är att möta människors oro och prata med invånare men även att svara på frågor. En viktig uppgift är att lyssna in invånarna och beskriva vad kommunen och polisen gör tillsammans. Även väktarna är ute i kommunen.

Kommunens verksamheter delar gemensam lägesbild och uppmanar personal att förstärka och vara observanta för att kunna bistå polisen med viktig information.

Har du sett något?

Hör av dig till polisen på telefon: 114 14.

Är du nöjd med informationen på sidan?