Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Experter utbildar medarbetare om strategi mot grovt våld

Förra året började arbetet med att införa metoden Gruppvåldsintervention, GVI, som ett steg i arbetet mot det grova våldet i närsamhället. Nu tas nästa steg i införandet av strategin.

Foto på Mattias Jarl

Mattias Jarl, projektledare GVI i Upplands-Bro

Ingen innehållsförteckning finns

Under en vecka kommer Upplands-Bro och Järfälla kommuner samt polisen och Kriminalvården att få fördjupad utbildning om GVI-strategin mot dödligt våld, med det amerikanska forskningscentret National Network for Safe Communities (NNSC).

Arbetet med att införa strategin GVI, gruppvåldsintervention, för att minska det dödliga våldet pågår för fullt i kommunerna i samarbete med polisen och Kriminalvården. Den 23 till 26 januari anordnas en GVI-veckan i Stockholm för att öka kunskapen hos chefer och nyckelpersoner som ska arbeta med strategin.

På plats kommer representanter från det amerikanska forskningscentret NNSC att finnas. De står bakom strategin och arbetar med att vidareutveckla den. I Sverige samordnar Brottsförebyggande rådet, (Brå), regeringsuppdraget att sprida GVI-strategin till fler svenska städer. NNSC ger stöd och handledning under införandet.

Förutom en heldag i Stockholm för samtliga inbjudna kommer NNSC även att besöka kommunerna där vi får möjlighet att visa upp oss och de områden som är extra utsatta. Mattias Jarl är projektledare för GVI i Upplands-Bro kommun och ser fram emot GVI-veckan.

– Den fördjupade utbildningen är ett steg vi, tillsammans med Järfälla kommun, Kriminalvården och polis, är redo för och detta ingår i förberedelserna för att arbeta utifrån GVI-strategin. Jag ser verkligen fram emot GVI-veckan och de möjligheter den ger genom att NNSC besöker oss i fyra dagar. Att få möjlighet att på plats visa upp Kungsängen och Bro och få NNSC:s vägledning framåt utifrån våra förutsättningar är väldigt värdefullt, säger Mattias Jarl.

Fakta GVI

Gruppvåldsintervention, GVI, är en strategi för att reducera grovt våld i kriminella miljöer, i en specifik stad eller stadsdel, och bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhälle. Dessa samverkansparter kommunicerar direkt med våldsbenägna grupper för att förmedla ett gemensamt och enhetligt budskap: - att våldet inte accepteras, - att det finns stöd och hjälp för de som vill förändra sitt liv - att fortsatta våldshandlingar från någon individ ur gruppen kommer att leda till kännbara konsekvenser för hela gruppen. Läs mer om gruppvåldsintervention på Brå:s hemsida

Är du nöjd med informationen på sidan?