Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Hållbarhet präglar utvecklingen av Trädgårdsstaden i Bro

Effektivitet, flexibilitet och lokalt producerad energi. Det är ledorden för Trädgårdsstaden i Bro Mälarstad. På tisdagen signerade kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro en vision och hållbarhetsambition för området tillsammans med hållbarhetscheferna för energibolaget E.ON och för byggbolagen i Trädgårdsstaden.

Fem personer

Mari-Louise Persson, Riksbyggen, Mattias Sikström, Stena Fastigheter, Carina Tollmar, E.ON, Fredrik Kjos, Upplands-Bro och Maria Dimming, SBB.

I Upplands-Bro kommun växer nu stadsdelen Bro Mälarstad fram. Bara för området Trädgårdsstaden planeras för upp till 2000 bostäder samt skola, förskola, närservice och kollektivtrafik. Riksbyggen, Samhällsbyggnadsbolaget SBB och Stena Fastigheter är tre fastighetsaktörer som ska utveckla Trädgårdsstaden. Tillsammans med energibolaget E.ON vill de skapa förutsättningar för en resurs- och energieffektiv stadsdel.

Nu har de fyra bolagen tillsammans med Upplands-Bro kommun undertecknat en särskild hållbarhetsambition för Trädgårdsstaden med vision, mål och särskilt utpekade aktiviteter. Syftet är att nå energi- och resurseffektivitet, mer flexibilitet och samtidigt främja den lokalproducerade energin.

- Dagens gemensamma undertecknande för Trädgårdsstaden visar än en gång på kommunens ambitiösa hållbarhetsarbete och vår vilja att utnyttja resurser och energi på bästa sätt, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro.

Aktörerna kommer gemensamt att verka inom tre områden:

Energi- och resurseffektivitet som bland annat handlar om att minska den fossila andelen i restavfallet med fokus på plast, smart byggnation och styrsystem, kunskapshöjande åtgärder samt en utbyggnad av laddinfrastrukturen.

Energiflexibilitet genom smart styrning av värme och el och ökad elflexibilitet genom lagring och styrning i kombination med solenergi.

Energiförsörjning som tar vara på restflöden så som avfall, restvärme och lokalt producerad el från solcellsanläggningar samtidigt som effektbehovet för laddinfrastrukturen säkerställs.

- Tack vare vår nybyggda kretsloppsanläggning i Högbytorp utnyttjar vi kommunens restflöden på bästa sätt och återger lokalproducerad elektricitet och återvunnen fjärrvärme. Samtidigt utvecklar vi tillsammans laddinfrastrukturen och smart energianvändning i området, säger Carina Tollmar, hållbarhetschef för E.ON.

Är du nöjd med informationen på sidan?