Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

2022 års jämställdhetsbonus till karateklubben Tatakai

Karateklubben Tatakai kyokushin Bro har tilldelats 2022 års jämställdhetsbonus på 15 000 kronor av kultur- och fritidsnämnden. Föreningen får priset för sitt arbete med att aktivt och målinriktat sträva efter att erbjuda alla möjlighet att delta, oavsett kön, ålder och funktionsvariation.

Fem personer i karatedräkter.

Karateklubben Tatakai kyokushin Bro representerad av Daniel Skog, Bo Hellsten, Nina Engqvist, My Pasanen och Henrik Bärzén.

– Vi är oerhört glada och stolta över den här utmärkelsen, säger ordförande Nina Engqvist, som själv utövat karate i över 30 år.

Tatakai grundades av Nina Engqvist och My Pasanen 2018 och har trots mötesbegränsningarna under pandemin vuxit snabbt. Vid 2022 års utgång hade karateklubben 191 medlemmar i åldern 3 - 75 år och varje vecka erbjuder man sina medlemmar omkring 15 träningspass.

Många kvinnliga instruktörer

Redan från början fanns en tanke om att jämställdhet, mångfald och inkludering skulle genomsyra verksamheten och att alla deltagare ska känna sig trygga, finna glädje och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Som ett led i jämställdhetsarbetet är många av klubbens instruktörer kvinnor.

– En annan viktig grundsten är att pengar inte ska vara ett hinder för att delta. Därför har vi också hjälpt till och betalat träningsavgiften för vissa medlemmar, berättar Nina Engqvist.

I motiveringen till priset lyfter kultur- och fritidsnämnden fram föreningens fina jämställdhetsarbete och barnperspektiv, hur det bidrar till ett mer jämlikt samhälle och en bättre folkhälsa.

Värdig mottagare

– Föreningar som Tatakai är karatens verkliga hjältar. De båda grundarna har på kort tid byggt upp en verksamhet som välkomnar alla på lika villkor. Jag är mycket stolt över att vi kan lämna jämställdhetsbonusen till en så värdig mottagare, säger Mattias Peterson Ersoy (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

– Det är viktigt med ett medvetet jämställdhetsarbete ute i föreningarna för att vi ska skapa bra miljöer för våra barn och unga. Men också i ett ännu större perspektiv, ett gott samhälle för alla. Tatakai går före och visar vägen. Jag hoppas att detta ska inspirera fler att arbeta aktivt under året som kommer, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

Fakta om jämställdhetsbonusen

Delas ut årligen

Priset är på 15 000 kronor och delas ut årligen av kultur- och fritidsnämnden.

Delta på lika villkor

Verksamheten måste ha ett förhållningssätt där alla medlemmar deltar på lika villkor och motverkar diskriminering och kränkande behandling.

Vila på demokratisk grund

Verksamheten ska vila på demokratisk grund och bedrivas i enlighet med FN :s Konvention om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och riksidrottsförbundets värdegrund.

Är du nöjd med informationen på sidan?