Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Upplands-Bro - värderas högt som plats att bo och leva på

Upplands-Bro kommun är en mycket bra plats att bo och leva på. Det uppger hela 89,5 procent av de kommuninvånare som svarat på Statistiska Centralbyråns (SCB) Medborgarundersökning 2022, vilket är en ökning från förra året.

78,4 procent, tycker att kommunen sköter sina olika verksamheter på ett bra sätt och 83,3 procent uppger att de fått ett mycket bra/bra bemötande i sin senaste kontakt med tjänstepersoner. 80,5 procent uppger att de blev väl bemötta i kontakten med politiker men endast 30,5 procent uppger att de som kommuninvånare har möjlighet att påverka politiska beslut.

– Det är roligt att höra att medborgarna upplever att kommunens verksamhet fungerar bra och att de blir väl bemötta. Vi behöver dock bli tydligare med vilka påverkansmöjligheter man har som enskild medborgare, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

De allra flesta, 94 procent, uppger att de känner sig trygga utomhus, när det är ljust ute och 68,2 procent säger att de känner sig trygga utomhus på kvällar och nätter jämfört med vad 57 procent tyckte förra året.

– Det är glädjande att fler känner sig tryggare då vi arbetar aktivt med trygghet och prevention i vår kommun. Bland annat har ett trygghets- och säkerhetsutskott införts sedan sist. Svarsunderlaget visar att vi är på rätt väg och det känns inspirerande i vårt arbete framåt, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Statistiska Centralbyrån erbjuder varje år Sveriges kommuner att delta i medborgarundersökningen. I år har 170 kommuner deltagit. Enkätundersökningen som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Är du nöjd med informationen på sidan?