Uppdaterad 12 december 2022
Skriv ut

Enkelt och rättvist – Upplands-Bro inför AI vid fördelning av halltider till föreningslivet

Varje år fördelar kommunen träningstider till idrottsföreningarna i Upplands-Bro – ett komplicerat pussel med många bitar att ta hänsyn till. Nu ska det bli både enklare och mer rättvist när Upplands-Bro, som en av de första kommunerna i landet, tar hjälp av artificiell intelligens, AI.

Foto på tjejer i en gymnastiksal

Bilden är från en träning med Brotjejernas fotboll i Bro sporthall, tidigare i år.

Det är stor efterfrågan – och begränsat med tider – i kommunens sporthallar, på konstgräsplaner och idrottsplatser.

Att möta idrottsföreningarnas önskemål är en utmaning som varje år tar tid, och alla behöver kompromissa en del för att pusslet ska gå ihop.

Men från 2023 ska processen gå både smidigare, snabbare och med ett mer rättvist resultat. Då fördelas nämligen halltiderna med hjälp av AI för första gången. AI står för artificiell intelligens och fungerar som en digital assistent.

Det är många parametrar att ta hänsyn till när halltiderna fördelas: hur unga utövarna är, vilken utrustning som varje idrott behöver och var föreningarnas medlemmar bor, så att barn inte ska behöva ta sig så långt hemifrån för att träna.

Man lägger in önskade parametrar i programmet, och får med hjälp av assistenten snabbt fram en fördelning av halltiderna.

– Att som idrottsförening få tillgång till en lokal är avgörande för ens verksamhet. Ett digitalt system som det här kommer bättre nyttja de hallar vi har så att vi kan garantera föreningarnas tillgång till idrottsanläggningar, säger Mattias Peterson Ersoy (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Nytt användningsområde

Kommunen skrev nyligen avtal med ett företag som jobbar med schemaläggning i bland annat skolor med hjälp av AI. Upplands-Bro är en av de första kommunerna i landet som nu inför metoden för fördelningen av träningstider.

– Vi har ett rikt föreningsliv som engagerar många invånare, vilket är fantastiskt. Genom att automatisera vår schemaläggning kan vi tillgodose föreningarnas behov på ett mer rättvist och transparent sätt. Det blir samtidigt en mer effektiv process då vi sparar tid och därmed pengar, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

Är du nöjd med informationen på sidan?